Programowanie

Excel - możliwości , zastosowanie i opis programu

Program istotny w zarządzaniu to Microsoft, Excel, czyli arkusz kalkulacyjny.


Excel jest najpopularniejszą aplikacją biurową używaną do przetwarzania danych liczbowych.


Excel to program symulujący na ekranie komputera arkusz obliczeniowy


(tabelę obliczeniową)- zestawienie liczbowe utworzone przez kolumny


i wiersze , do którego można wpisywać etykiety (nazwy) , liczby , oraz wzory wykonujące obliczenia .

Excel - Funkcja kwadratowa

Proste cwiczenie w Excel - u , pseudo programik obliczajacy pierwiastki rownania kwadratowego i liniowego w zaleznosie od wprowadzonych danych. W zaleznosci od wspólczynnika a i b (liczbowego) pojawiaja sie i znikaja rozne rzeczy :)

Długość wyrazu w c++

co prawda nie jest to mój pomysł na ten programik,ale mnie on pomógł :-)

Czym właściwie jest zarządzanie projektami?

Już nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie na szeroką skalę wdraża się zasady odnośnie zarządzania projektami. Obecnie także i w Polsce jest wiele firm, które przekonują się do takiej formy organizacji pracy.
Na początek warto uściślić czym jest sam projekt. Otóż projekt jest to taka forma idei, której realizacja prowadzi do osiągnięcia wyznaczonych wcześniej celów.

C++ podstawa wprowadzenie

Nazwa zmiennej: nie może być slowem kluczowym jezyka, musi spelniac warunki: pierwszy jej znak powinien być litera lub znakiem podkreslenia, pozostale zas musza być literami,cyframi bądź znakami podkreślenia, wielkość liter ma znaczenie, czyli np. tylek i Tylek to 2 zmienne. Przykłady (bledne/dobre);(12malp,cyfra na początku/_12malp);(int,slowo kluczowe/Int);(Ala!,wykrzyknik w nawiasie,aLa);liczba krokow,spacja w nazwie/liczba_krokow)
Formatowanie: \t – tabulator poziomy, \r – powrot na poczatek wiersza, \b – cofniecie o jeden znak
Klasyfikacja arytmetyczne: [Pascal/C++/znaczenie]:[+/+/dodawanie];[-/-/odejmowanie];[*/*/mnozenie];[////dzielenie];[div///dzielenie calkowite,czyli zaokraglajace wynik dzielenia do liczby calkowitej np7/5=1];[mod/%/reszta z dzielenia liczb calkowitych]
Operatory relacji:operatory badajace relacje pomiedzy wyrazeniami:[Pascal/C++/znaczenie]:[=/==/rowny];[>/>/wiekszy];[>=/>=/wiekszy lub rowny];[<=/<=/mniejszy lub rowny];[<>/!=/rozny, czyli nieprawda,ze rowny];
Wyrazenia logiczne:mozna im przypisac wartosci logiczne,czyli tak lub nie.