Programowanie

Podstawy programowania w C++ - kilka zadań z rozwiązaniami na instrukcję for.

Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach. Treść zadań jako komentarz w programie.


ZADANIE 1

#include
using namespace std;
int main()
{
/* PROGRAM RYSUJĄCY NA EKRANIE POZIOMĄ KRESKĘ (ZE ZNAKÓW MINUS)
O DŁUGOŚCI ZADAWANEJ Z KLAWIATURY.

Algorytmy- wprowadzenie

PROGRAMOWANIE
TEORIA ALGORYTMICZNA


PROGRAM, WYBÓR, ALGORYTM, ZAPIS, PROGRAM KOMPUTEROWY


KOMPUTER WYKONUJE PROGRAM, KRÓRY REALIZUJE ALGORYTM

ALGORYTM- UKIERUNKOWANY NA PROBLEM


WYRÓŻNIAMY DWA RODZAJE ALGORYTMU:

- LINIOWE
- WARUNKOWE (IF)


WYBÓR ALBORYTMU LUB JEGO SFORMUŁOWANIE POWINNY BYĆ ZAWSZE PODPORZĘDKOWANE PROBLEMOWI, KTÓRY MA BYĆ ROZWIĄZANY.

Podstawy języka C

Są to podstawy języka C. Całość w załączniku

Pierwiastki równania kwadratowego i kilka innych programów w C++


#include
#include
using namespace std;
int main()
{
/* NAIPSZ PROGRAM, KTÓRY POLICZY PIERWIASTKI TRÓJMIANU KWADRATOWEGO A*x2 + B*x + C = 0
O WSPÓŁCZYNNIKACH A, B, C WPROWADZANYCH Z KLAWIATURY. */

float A, B, C, delta, x0, x1, x2;
cout << "Szukamy pierwiastkow rownania postaci: A*x^2 + B*x + C = 0" << endl;
cout << "Wprowadz wspolczynniki trojmianu kwadratowego:" << endl;
cout << "Wspolczynnik A: ";
cin >> A;
cout << "Wspolczynnik B: ";
cin >> B;
cout << "Wspolczynnik C: ";
cin >> C;
cout << endl;

if (A == 0)
{
if (B != 0)
{
cout << "Rownanie ma postac: " << B << "* x + " << C << " = 0" << endl;
cout << "Rownanie jest liniowe i jego rozwiazanie wynosi: " << -C/B;
}
else
{
if (C != 0)
{
cout << "Rownanie ma postac: " << C << " = 0" << endl;
cout << "Rownanie jest sprzeczne.

Pakiet Office. Różnice w stosunku do poprzednich wersji, a opłacalność zakupu - REFERAT.

Pakiet Office
Różnice w stosunku do poprzednich wersji

Wprowadzenie

Aktualizacja do Microsoft® Office 2000 znacznie ułatwia i podnosi efektywność realizowanych pomysłów, pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie, oraz znacznie ułatwia dostęp do przechowywanych informacji.