Programowanie

Oprogramowanie narzędziowe.

Oprogramowanie narzędziowe to jedna z grup programów użytkowych ogólnego zastosowania, która służy do operowania na zbiorach danych określonego formatu:
edytory tekstu tworzą dokumenty tekstowe;
arkusze kalkulacyjne - tabele kalkulacyjne;
systemy zarządzania bazą danych - zbiory baz danych;
pakiety graficzne - zbiory grafiki.

Opis Worda

Edytor tekstu Microsoft Word jest jednym z programów należących do pakietu biurowego Microsoft Office . Służy do tworzenia dokumentów tekstowych, które mogą zawierać tabele, wykresy, rysunki, równania, oraz inne obiekty występujące
w środowisku Windows. Bardziej zaawansowane funkcje edytora umożliwiają generowanie listów i raportów oraz tworzenie formularzy, stron WWW oraz wysyłanie e-mail.

Obliczanie wyznacznikow macierzy C/C++

Program oblicza wyznacznik macierzy 2x2 oraz 3x3. Temat moze malo odkrywczy ale moze komus sie przyda to, jak i co tu zastosowalem :) Oto program :

#include
#include
#include
void wczytaj2x2 ( float macierz[][2]);
void wczytaj3x3 ( float macierz[][3]);
float oblicz2x2 ( float macierz[][2]);
float oblicz3x3 ( float macierz[][3] );

main ()
{
// deklaracja zmiennych
float m2x2[2][2], m3x3[3][3];
char a=0,b;

// petla glowna programu
do
{ //petla menu
do
{
clrscr();
b=0;
puts(\"Program wylicza wyznacznik podanej macierzy:\\n\\n\");
puts(\"\\tF1 - obliczanie wyznacznika macierzy 2x2\");
puts(\"\\tF2 - obliczanie wyznacznika macierzy 3x3\\n\");
puts(\"\\tESC - wyjscie z programu\\n\");
// pobieranie znaku
a=getch();
if (a==0) b=getch();
}
while ( (a!=0 && b!=59) && (a!=0 && b!=60) && (a!=27) );
// wykonywanie wyboru F1 lub F2:
if (a!=27) switch (b)
{
case 59 : wczytaj2x2(m2x2);
printf (\"\\nWyznacznik podanej macierzy 2x2 = %f\\n\", oblicz2x2(m2x2));
printf (\"Nacisnij dowolny klawisz .

Obliczanie pierwiastkow funkcji kwadratowej, 2.Mnozenie 2 liczb, 3.Obliczanie pola trojkata, 4.Dodawanie i odejmowanie 2 liczb W jednym programie

#include
#include
#include


void imie(int x,int y ,char napis[],int z,int w, char imie[],int r,int s, char witaj[])
{
gotoxy(x,y);
cout< gotoxy(z,w);
cin>>imie;
gotoxy(x,y);
clreol(); //funkcie ta czysci linie w miejscu gdzie znajduje sie kursor
gotoxy(r,s);
cout<
}


main()
{
double a,b,c,h,pole,delta;
int i,k;

imie(28,2,"podaj imie:",28,3,"dlugie imie i nazwisko %s",29,2,"WITAJ!!!");

gotoxy(1,6);
cout<<"1.