Czym właściwie jest zarządzanie projektami?

Już nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie na szeroką skalę wdraża się zasady odnośnie zarządzania projektami. Obecnie także i w Polsce jest wiele firm, które przekonują się do takiej formy organizacji pracy.
Na początek warto uściślić czym jest sam projekt. Otóż projekt jest to taka forma idei, której realizacja prowadzi do osiągnięcia wyznaczonych wcześniej celów. W takim razie projektem będzie budowa domu, udział w konferencji, tworzenie nowego programu albo nawet zrobienie obiadu. Dlatego nie tylko w firmach realizuje się różnego projekty. Tematyka ta dotyczy niemal każdej dziedziny działalności począwszy od szkół, a kończąc na jednostkach biznesowych.
Natomiast zarządzanie projektami to odpowiednie kierowanie projektem. Kładzie się tu nacisk na taką organizację pracy, by przyniosła ona zamierzony efekt. Mając do czynienia z projektem jest wiele rzeczy do wykonania. Należy tu zebrać nie tylko grupę projektową, ale także ułożyć odpowiedni plan działania, następnie go wdrożyć, kontrolować jego realizację. To osoba pełniąca funkcję kierownika projektu ponosi odpowiedzialność za ewentualne niedociągnięcia.
Jeżeli harmonogram prac jest odpowiednio opracowany, właściwie sprecyzowana treść zadań do wykonania, to projekt ma już ułatwiony start.
Niezwykle przydatne jest korzystanie z oprogramowania do zarządzania projektami. Wiele firm realizujących projekty nie może się "obejść" bez takiego programu.
Niedawno na polskim rynku ukazał się nowy program do kierowania projektami firmy 4innovations - goProjekt. Dzięki niemu zarządzanie projektami jest o wiele łatwiejsze. www.goprojekt.pl posiada wiele przydatnych funkcji, a niektóre z nich to:
* przejrzysty kalendarz;
* możliwość prowadzenia dyskusji łącznie z wklejaniem załączników,
* przesyłanie plików o różnym formacie,
* przypisywanie zadań do konkretnego uczestnika projektu,
* definiowanie celów projektu z jednoczesnym określeniem czasu potrzebnego na ich realizację,
* opcja powiązań umożliwiająca uzyskanie czytelnego obrazu projektu.
http://goprojekt.pl jest niezwykle przyjazny dla użytkownika. Program obsługuje się intuicyjnie.
Dodatkowo użytkownicy są zadowoleni, gdyż stale poszerzają swoje umiejętności.

Related Articles