Architektura

,,Masełkowy zięć"

Opowieść ,,Masełkowy zięć" mówi o pewnym rzemieślniku. Z tej powieści dowiedziałam się, że praca rzemieślnika jest bardzo ciężka i długa. Jeżeli ktoś od nas jest gorszy to trzeba mu pomóc.
Korzystne cechy, które czekałyby Jana po przyjściu do cecha to nauka i świadectwo ukończenia kursu rzemieślniczego, a złe to upokorzenie między innymi.

Analiza formalna dzieła malarskiego


TWORZYWO
(technika i technologia dzieła)
Obraz wykonany został techniką olejną na płótnie o wymiarach 81x65 cm. Autor posługuje się bezbłędnie odpowiednimi środkami malarskimi oraz nasyceniu dzieła ową niematerialną „stroną duchową”, bez której, jak twierdził „dzieło istnieć nie może”.

Analiza procesów urbanizacji (Poznań)

WSTĘP

Miasto jest wytworem człowieka. Akt jego tworzenia zaczął się z chwilą powstania pierwszych cywilizacji i trwa jako nieodłączna część historii ludzkości do dziś. Wraz z budową i zasiedleniem miast zaczęła się kształtować nowa grupa społeczna składająca się z ludzi podlegających prawu miejskiemu, czyli mieszczaństwo.

Architektura gotyku w Polsce

Osobne miejsce w architekturze gotyckiej miał nurt ceglany dominujący w północnej części Europy z wielobarwną dekoracją ceglaną i ażurowymi szczytami - katedra w Lubece 1261-1263, kościół św. Mikołaja w Stralsundzie.
W Polsce początki architektury gotyckiej wiążą się z działalnością budowlaną cystersów (Jędrzejów, Wąchock, Koprzywnica, Sulejów) tworzące grupę małopolską opartą na wzorach burgundzkich.

Architektura i urbanistyka hellenistyczna

Rożni twórcy działający w epoce hellenistycznej wywodzili się głównie z ośrodków artystycznych w Grecji i realizowali nowatorskie koncepcje planistyczne i architektoniczne, wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia architektury greckiej.
Epoka hellenistyczna w dziejach urbanistyki greckiej to okres budowy największej liczby miast, było to spowodowane ekspansją terytorialną i koniecznością tworzenia nowych ośrodków władzy administracyjnej na zdobytych terenach (sam Aleksander miał podobno założyć 70 miast z Aleksandrią, późniejszą stolicą Ptolemeuszów, a jeden z jego najważniejszych diadochów, oficerów Seleukos I Nikator - 75).