Edukacja europejska

Twórczość kompozytora Wolwganga Amadeusza Mozarta

TWÓRCZOŚĆ:
opery: najsłynniejsze to:
-wesele figara
-czarodziejski flet
-don juan (czytaj:don dżan)
-40 synfonii


-koncerty skrzypcowe, fortepianowe
-sonaty skrzypcowe, fortepianowe
-kwartety smyczkowe
-kanony

UE w pigułce

1 historia integracji
1951r traktat paryski- unia celna - brak instytucji- ewws organizacja na 50lat
1957r traktat rzymski-wspólna polityka-ewg instytucje rm, ke, te, pe , euroatom/energetyka atomowa/
1993r traktat z maastricht -ebc 1994r/euro/ ewpbisz/mr. Europa/ realizacja wspólnej waluty rozszerzenie ue, integracja pozaeuropejska
2 instytucje ue
rm, ke, te, /wspólna polityka/pe
rada ministrów- powołana do realizacji wspólnej polityki w t.

Umowy Wspólnoty i Państw Członkowskich

Co roku Wspólnota Europejska zawiera pewną liczbę umów z krajami trzecimi, a także z organizacjami międzynarodowymi. Umowy te mogą dotyczyć szerokich dziedzin, jak handel, współpraca i rozwój oraz układy o stowarzyszeniu lub szeregu konkretnych zagadnień, są to na przykład: tekstyliów, rybołówstwa, ceł, nauki i technologii, transportu itp.

Unia Europejska

UNIA EUROPEJSKA
Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej, dawnej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej ).

Unia Europejska

Rada Europejska
Tworzą ją szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Zadaniem Rady Europejskiej jest określanie strategicznych celów rozwoju Unii, rozstrzyganie kwestii spornych, zajmuje się również bieżącymi problemami międzynarodowymi.