Geografia

Próba porównania rozwoju demograficznego Włoch, Ukrainy i Egiptu.

plik Worda

Podstawy gospodarki przestrzennej. Różne modele powstawania miast.

STREFY THUNENA? model przedstawia teoretyczne rozmieszczenie różnych rodzajów produkcji rolnej wokół usytuowanego centralnie miasta, będącego rynkiem zbytu. ZAŁOŻENIA 1) istnieje jeden izolowany i samowystarczalny ekonomiczny obszar2)wszystkie grunty na tym obszarze są jednakowo urodzajne3)na obszarze tym istnieje tylko jedno większe miasto i tylko jeden rynek rolny4)miasto znajduje się w centrum równiny o jednakowych warunkach naturalnych5)transport odbywa się drogami biegnącymi od gospodarstwa do miasta w linii prostej i przy użyciu jednego rodzaju środków transportu 6)koszty transportu są uzależnione od odległości i masy ladunków7) ceny sprzedaży są jednolite dla wszystkich produktów samego rodzaju8)na rynku istnieje wolna konkurencja pomiędzy sprzedawcami którzy dążą do maksymalizacji zysku.

Podział administracyjny Polski po 1 stycznia 1999 roku.Jego zmiany

1Stycznia 1999r. wprowadzono nowy podzial administracyjny polski. wczesniej po 2 wojnie swiatowej system administracyjny kraju podlegal nastepujacym zmiana.
1 stycznia 1946 polske podzielono na 14 wojewudztw drugim szczeblem podzialu byly powiaty trzecim miasta gminy.
w czerwcu 1950r.

Pozytywny i negatywny wpływ wybudowania zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Włocławek.

Biorąc pod uwagę temat zalet i wad zbiorników wodnych trzeba wziąć pod uwagę iż jakakolwiek obecność człowieka wpływa na, oraz zmienia środowisko zmieniając jego naturalny stan, wobec czego każda większa ingerencja człowieka wytwarza niepożądane efekty z punktu widzenia ochrony środowiska. Powstanie zbiornika wodnego takiego jak dwa wymienione jest dużą ingerencją z racji swojej wielkości i nie możemy z tego względu mówić o terapeutycznych dla środowiska aspektach powstania tychże zbiorników.

Problemy energetyczne w polsce i na świecie

1. Energetyka
Energetyka to dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnych, głownie chemicznej, paliw pierwotnych, jądrowych, wód, wnętrza Ziemi, przepływu powietrza, promieniowania Słońca.