Geografia

Ściąga

Pięć rzędów stacji i posterunków obserw.: 1 rząd- synoptyczne, całodobowe pomiary, aparatura standard i automat, obser wizualne. 2 rząd- synoptyczne, całodobowe pomiary, aparat.automat, oraz 8-12h dziennie wizualne. 3 rząd- klimatologiczne- pomiary w 3 terminach, aparat. standard i automat., oraz uzupełniające wizualne.

Ściąga z geografii regionalnej świata

1.Cechy szczególne Europy:
Położenie geogr. Europy.
Europa leży w całości na półkuli północnej i w większości na półkuli wschodniej. Najdalej na pn wysuniętym punktem lądu jest przyl. Nordkinn 71o08?N. Najdalej na południe wysunięty jest przyl. Marrogui na Płw. Iberyjskim 35o58?N i wyspa Gardos 9o30?W.

Średnia gęstość zaludnienia województwa pomorskiego w roku 2001

Średnia gęstość zaludnienia województwa pomorskiego w roku 2001. w zalaczniku mapka, tabela i analiza.

„Zagospodarowanie w infrastrukture komunikacyjną we Wrocławiu

Wrocław ma bardzo trudną sytuację komunikacyjną. XIX-wieczny układ dróg nie jest przystosowany do obsługi ruchu drogowego o tak wielkim natężeniu, jak ma to miejsce obecnie. A trzeba pamiętać, że liczba pojazdów korzystających z dróg miasta stale rośnie. Sytuację stale pogarsza fakt, że obszar centrum miasta przecina sześć dróg krajowych o dużym natężeniu najbardziej uciążliwego ruchu.