Geografia

Charakterystyka warunków bioklimatycznych w Polsce. Region nadmorski

Opracowanie tematu - w załączniku. Miłej lektury!!!!

Chmury mgła rodzaje opadów

CHMURA

Chmura jest zbiorem drobnych kropelek wody lub kryształków lodu, unoszących się na pewnej wysokości nad powierzchnią Ziemi. Aby występująca w powietrzu niewidoczna para wodna utworzyła widoczną chmurę, muszą zaistnieć odpowiednie warunki. Pierwszym z nich jest wzniesienie się wilgotnego powietrza na odpowiednią wysokość, na przykład dzięki prądom konwekcyjnym, i oziębienie poniżej punktu rosy.

Czynniki biogeograficzne wpływajace na rozwój człowieka

Rozwój człowieka jest procesem biologicznym w toku którego, pod wpływem czynników wewnętrznych (endogennych) i zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i funkcjach organizmu człowieka.
Procesy rozwojowe organizmu determinują i regulują trzy grupy czynników:
1) czynniki endogenne genetyczne, czyli determinatory rozwoju;
2) czynniki endogenne paragenetyczne, czyli stymulatory rozwoju;
3) czynniki egzogenne, czyli modyfikatory rozwoju:
a) biogeograficzne - modyfikatory naturalne, w tym: flora i fauna, zasoby
mineralne, skład wody i gleby oraz powietrza, klimat, ukształtowanie terenu;
b) społeczno-kulturowe — modyfikatory kulturowe, w tym: pochodzenie społeczne, charakter i wielkość środowiska (miasto, miasteczko, wieś), poziom wykształcenia, wysokość zarobków, tradycje.

Czynniki wpływające na wzrost liczby ludności i przyczyny regionalnego zróżnicowania

Jednym z przejawów samoregulacji i równowagi biologicznej biocenoz jest mniej więcej stała liczba osobników poszczególnych gatunków, wchodzących
w skład danej biocenozy. Istnieje wiele czynników ograniczjących rozwój danej populacji, takich jak: wystarczająca ilość pożywienia, wody, czy istnienie naturalnych wrogów.