Geografia

Islam znaczenie ekonomiczne

Tytuł pracy: „Islam, czyli to, co warto wiedzieć”


W historii ludzkości wymienia się około 200 religii, z czego obecnie funkcjonuje około 100, jednak ja skupie się na islamie i postaram się przedstawić jego główne założenia i idee.
Islam nie jest nową religią, lecz tą samą prawdą, którą Bóg objawił wszystkim ludziom poprzez Swoich proroków.

Jak kształtował się przyrost naturalny po II wojnie światowej

Ludność i procesy urbanizacyjne
Zmiany liczby ludności Polski po II wojnie światowej
Liczba ludności Polski w 1998 roku osiągnęła prawie 39 mln mieszkańców. Pod tym względem zajmujemy 8 miejsce w Europie. Obecnie głównym czynnikiem kształtującym liczbę ludności w Polsce jest przyrost naturalny.

Klimat Polski

Klimat Polski

Oto najważniejsze czynniki kształtujące klimat w Polsce:
– Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową)
– Morza oblewające kontynent od północy, zachodu, południa i wkraczające między jego półwyspy
– Ciepłe prądy morskie Północnoatlantycki, Norweski
– Sąsiedztwo Azji na wschodzie
– Przewaga pasm górskich ułożonych równoleżnikowo
– Rozmieszczenie ośrodków wyżowych i niżowych i ich zmiany wraz z porami roku
– Rozkład i ruchy frontów atmosferycznych

Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym

dlaczego?

Gdyż docierają do nas masy powietrza ze wszystkich kierunków:
– Z północy powietrze arktyczne - napływa do nas najrzadziej powoduje silne mrozy, obfite opady śnieżne a na wiosnę falę przymrozków
– Z wschodu powietrze polarne kontynentalne - w styczniu napływa mroźne a latem suche i gorące
– Z południowego wschodu powietrze zwrotnikowe kontynentalne - latem i wczesną jesienią napływa przynosząc pogodę ciepłą i suchą
– Z południowego zachodu powietrze zwrotnikowe - pogoda gorąca i burzowa zimą odwilże i mgły
– Z zachodu powietrze polarne morskie - najczęściej napływa przynosi zachmurzenie, latem pogodę chłodną i dżdżystą, zimą odwilże i mgły

Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym pomiędzy klimatami:

a) umiarkowanym oceanicznym na zachodzie
b) umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie.

Koncepcja ekologiczna miasta Olsztyn

„KONCEPCJA EKOLOGICZNA MIASTA OLSZTYN”

„HAŁAS W OLSZTYNIE TO ZAGROŻENIE DLA JEGO MIESZKAŃCÓW”


Gdańsk 2006

Załącznik nr 1

„Moje miasto Olsztyn”

Olsztyn jest największym miasto a zarazem i stolicą województwa warmińsko-mazurskiego.

Kotlina Kłodzka 332.54

Kotlina Kłodzka 332.54

332.54 Kotlina Kłodzka 332.5 Sudety Środkowe


33. Masyw Czeski 332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim


3. Pozaalpejska Europa Środkowa Europa ZachodniaPo zachodniej stronie zapadliska znajdują się Góry Bystrzyckie (332.