Geografia

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych, reakcje chemiczne i biochemiczne.

Pierowtnie temat brzmiał:

Reakcje i przemiany zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych:
migracja, reakcje biochemiczne i chemiczne

Praca nie do końca na temat, powstawała w ekspresowym tempie więc zawiera sporo błędów i powtórzeń. Niemniej zebrałem sporo materiału, którym chętnie się podzielę.

Zanieczyszczenia środowiska

,,Czas przestać robić z natury, ludzkich igraszek, wielkie śmietnisko, bo to się kiedyś, źle skończy wszystko.”

W czasach, gdy nasz glob zamieszkiwało mało ludzi, ich wpływ na otoczenie nie miał większego znaczenia. Od czasu tzw. rewolucji przemysłowej a zatem od około 200-150 lat temu, przekształcenie środowiska i jego degradacja stały się poważnym problemem.

Zasady i organizacja spółdzielni mieszkaniowych

Zasady i organizacja spółdzielni mieszkaniowych


Spis treści


Spis treści 2
WSTĘP 3
I. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce. 5
1. 1. Rys historyczny Spółdzielczości mieszkaniowej na świecie i w Polsce. 5
1. 2. Mieszkalnictwo w Polsce 10
1.

Zasady prawa ochrony środowiska

Zasady prawa ochrony środowiska: to te normy prawa ochrony środowiska, które muszą być uznane za wiodące (podstawowe), zaś wynikające z nich rozwiązania winny być uważane za kryteria interpretacyjne dla całej ustawy

Zasady prawa ochrony środowiska
• Zasada korzystania ze środowiska
• Zasad kompleksowości
• Zasad prewencji i przezorności
• Zasada „zanieczyszczający płaci”
• Zasada planowości
• Zasada prawa do informacji o środowisku
• Zasada uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach w sprawie wydawania decyzji z zakresu ochrony środowiska
• Zasad nieważności decyzji wydanej z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska
• Zasada stosowania metodyk referencyjnych

Zasady prawa ochrony środowiska
Zasada korzystania ze środowiska
Wyróżniamy dwa rodzaje korzystania ze środowiska:
1.

Ściąga

Pięć rzędów stacji i posterunków obserw.: 1 rząd- synoptyczne, całodobowe pomiary, aparatura standard i automat, obser wizualne. 2 rząd- synoptyczne, całodobowe pomiary, aparat.automat, oraz 8-12h dziennie wizualne. 3 rząd- klimatologiczne- pomiary w 3 terminach, aparat. standard i automat., oraz uzupełniające wizualne.