Klimat Polski

Klimat Polski

Oto najważniejsze czynniki kształtujące klimat w Polsce:
– Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową)
– Morza oblewające kontynent od północy, zachodu, południa i wkraczające między jego półwyspy
– Ciepłe prądy morskie Północnoatlantycki, Norweski
– Sąsiedztwo Azji na wschodzie
– Przewaga pasm górskich ułożonych równoleżnikowo
– Rozmieszczenie ośrodków wyżowych i niżowych i ich zmiany wraz z porami roku
– Rozkład i ruchy frontów atmosferycznych

Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym

dlaczego?

Gdyż docierają do nas masy powietrza ze wszystkich kierunków:
– Z północy powietrze arktyczne - napływa do nas najrzadziej powoduje silne mrozy, obfite opady śnieżne a na wiosnę falę przymrozków
– Z wschodu powietrze polarne kontynentalne - w styczniu napływa mroźne a latem suche i gorące
– Z południowego wschodu powietrze zwrotnikowe kontynentalne - latem i wczesną jesienią napływa przynosząc pogodę ciepłą i suchą
– Z południowego zachodu powietrze zwrotnikowe - pogoda gorąca i burzowa zimą odwilże i mgły
– Z zachodu powietrze polarne morskie - najczęściej napływa przynosi zachmurzenie, latem pogodę chłodną i dżdżystą, zimą odwilże i mgły

Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym pomiędzy klimatami:

a) umiarkowanym oceanicznym na zachodzie
b) umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie.

Dlatego..

Wyróżniamy 6 pór klimatycznych w ciągu roku
– Przedwiośnie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5ºC)
– Wiosna (średnia dobowa temperatura od 5 do 15ºC)
– Lato (średnia dobowa temperatura od 15ºC)
– Jesień (średnia dobowa temperatura od 5 do 15ºC)
– Przedzimie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5ºC)
– Zima (średnia dobowa temperatura poniżej 0ºC)

- Wiatry są słabe i umiarkowane (od 2 do10 m./sekundę).

- Silniejsze występują tylko nad morzem (sztorm) i w górach (halny).

- Opady zależą od tego z którego kierunku napływają masy powietrza.

- Wahają się one od 600mm na rok w środkowej części kraju nawet do 1800mm w Tatrach.

Related Articles