Geologia

Analiza geologiczna mapy na podstawie przekróju geologicznego

SPIS TREŚCI


1. Wprowadzenie.......................................................................str. 2
2. Morfologia i hydrografia......................................................str. 2
3. Geologia...................................................

Czy proces klonowania ludzi i zwierząt powinien być dopuszczalny?

I. Teza: Nie powinno się dopuszczać do klonowania ludzi i zwierząt.
II. Argumenty: 1. Z klonowane dziecko może stać się nowym dramatem
rodziców.
2. Nikt nie może przewidzieć zachowania tak powstałych
organizmów.
3. Człowiek myślący wyłącznie o środkach materialnych,
może zrobić z klona niewolnika.

Czynniki kształtujące żyzność gleby

Wartość i przydatność gleby zależy od jej zasobności żyzności i urodzajności.. Zasobnością gleby określa się zawartość w niej składników mineralnych (makro- i mikroelementów) oraz organicznych w różnym stopniu rozkładu. Zasobność gleby zależy od składu mineralogicznego tworzywa gleby, ilości i jakości związków próchniczych, właściwości sorpcyjnych, odczynu gleby i innych.

Czynniki powodujące niedostateczną zawartość powietrza w glebie

Skład powietrza glebowego, szczególnie pod względem zawartości dwutlenku węgla, jest zmienny. Ilość CO2 zawarta w danym momencie stanowi różnicę między ilością wytwarzaną w glebie w jednostce czasu, a ilością uchodzącą do atmosfery w tymże czasie w wyniku wymiany gazowej z atmosferą. Stężenie zaś tlenu należy rozpatrywać jako różnicę między jego ilością wnikającą do gleby z atmosfery, a zużytą przez mikroorganizmy i korzenie roślin w jednostce czasu.

Degradacja geotechniczna

Degradacja gleb - Jest to zmiana właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, powodujących obniżenie lub zniszczenie aktywności biologicznej gleby. Degradacja pogarsza stan higieniczny środowiska, powoduje zmniejszenie produktywności, a w konsekwencji może doprowadzić do zupełnego wyłączenia gleby z produkcji.