Kosmetologia

Zagrożenia chorobą Aids.

HIV ? jest to skrót od angielskiego określenia dla wirusa wywołującego brak odporności immunologicznej. Nasz organizm wyposażony jest w mechanizm obronny, który zwalcza atakujące nas infekcje oraz choroby. HIV powoli osłabia ten, system aż do jego ostatecznego zniszczenia. Wirus może przez wiele lat dokonywać uszkodzeń w systemie immunologicznym, zanim osoba zakażona zacznie chorować.

Zastosowanie ciepłolecznictwa w kosmetyce

Ciepłolecznictwo należy do najstarszych metod leczenia we wszystkich kulturach, bez względu na ich historyczne czy nawet regionalne odrębności. Ciepłolecznictwo, czyli leczenie ciepłem polega na dostarczeniu do ustroju energii cieplnej, poprzez wykorzystywanie ciepłych okładów lub powietrza o podwyższonej temperaturze(sauna).

Zasady higieny w gabinecie kosmetycznym

Zachowanie zalecanych zasad higieny jest koniecznością w gabinetach.

Potrzeba higieny jest niezbędnym i koniecznym elementem prawidłowej pracy w salonie kosmetycznym. Tylko odpowiednio dobrane artykuły jednorazowe i konsekwentnie realizowany program higieny gwarantuje bezpieczne wykonanie usługi i eliminuje ryzyko zakażenia, zarówno klientce poddanej zabiegom jak i kosmetyczce wykonującej zabieg.

Zasady dietetyczne w cukrzycy (dietetyka)

OPISZ ZASADY DIETETYCZNE W WYBRANYM SCHORZENIU(CUKRZYCA)

Cukrzyca to choroba układowa, charakteryzująca się występowaniem hiperglikemii, hiperlipidemii, hiperaminoacydemii, a spowodowana spadkiem wydzielania lub zmniejszoną aktywnością biologiczną insuliny. Choroba ta często powiązana ze stanami patologicznymi o typie mikroangiopatii, polineuropatii, jest czynnikiem usposabiającym do narastania zmian miażdżycowych.

Zapobieganie chorobom zakaźnym

Choroby zakaźne jest to grupa chorób wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze, zwane potocznie zarazkami.
Czynniki biologiczne wywołujące choroby zakaźne, pochodzące głównie ze środowiska zewnętrznego, określa się jako bezwzględnie patogenne. Jeśli natrafią one na organizmy niewrażliwe, nie stwarzające im możliwości rozwoju, do zachorowań nie dochodzi.