Profilaktyka i metody leczenia otyłości

PROFILAKTYKA I METODY LECZENIA NADMIERNEJ OTYLOSCI: Prawidłowa masa ciała − to masa ciała, która odpowiada średniej masie ciała w danej grupie populacyjnej (np. w grupie osób w tym samym wieku i o tym samym wzroście),

Nadwaga − to zwiększenie masy ciała do 110-120% masy należnej

Otyłośd − to zwiększenie masy ciała powyżej 120% masy należnej

BMI = masa ciała (kg) /wzrost2 (m2) − zakres normy BMI wynosi 18,5-25 −nadwaga to BMI między 25-30 − otyłoś to BMI > 30Etiologia otyłości

W powstawaniu otyłości współdziałają czynniki: genetyczne, biologiczne, psychologiczne, środowiskowe. przyczynę prowadzącą do rozwoju otyłości wyróżnia się: I. otyłośd prostą − powstaje na skutek dysproporcji pomiędzy wydatkowaniem a dostarczaniem energii. II. otyłośd wtórną − jest następstwem chorób, które powodują zaburzenie równowagi pomiędzy wydatkowaniem a dostarczaniem energii.

Przyczyny otyłości wtórnej − choroby endokrynologiczne − choroby podwzgórza − leki –leki przeciwdepresyjne i uspokajające, − niektóre zespoły chorobowe uwarunkowane genetycznie.

Otyłośd androidalna − wisceralna lub brzuszna, nazywana też typem jabłka,W obrębie jamy brzusznej tłuszcz gromadzi się w znacznych ilościach wewnątrzotrzewnowo w otoczeniu ważnych życiowo narządów, powodując odniesienie przepony, mniejszą wentylację płuc, otłuszczenie mięśnia sercowego. Ryzyko rozwoju takich chorób, jak: cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze wzrasta.

Otyłośd gynoidalna − udowo-pośladkowa, zwana też typem gruszki, częściej występuje u kobiet i dotyczy głównie dolnych części ciała − bioder, nóg, pośladków.

Otyłośd uogólniona − zawartośd tkanki tłuszczowej zwiększa się wszędzie, a w otyłości olbrzymiej powoduje nagromadzenie się tłuszczu w tkance podskórnej w postaci charakterystycznych pofałdowań.

Otyłośd regionalna -szczególne nagromadzenie tłuszczu w jednej z okolic ciała.

Metody leczenia otyłości : Dietoterapia-(diety ubogo energetyczne), Farmakoterapia: leki zmniejszające apetyt, leki zmniejszające trawienie − leki lub preparaty moczopędne, nasilające perystaltykę jelit Metody chirurgiczne:- zespolenia omijające żołądek- zmniejszanie objętości żołądka.Metody pomocnicze: − psychoterapia, − aktywnośd ruchowa, − inne, np. masaż, akupunktura.

Dietoterapia otyłości >Schemat postępowania w dietoterapii otyłości: 1. Zebranie informacji wstępnych. 2. Ocena stanu odżywienia. 3. Ocena składu ciała (zawartośd tłuszczu) 4. Osobnicza historia rozwoju otyłości. 5. Wywiad żywieniowy. 6. Ustalenie postępowania dietetycznego. 7. Ustalenie energetyczności diety.

Related Articles