Medycyna

Rola i budowa kręgosłupa

Kręgosłup jest osią i główną podporą ciała
ochrania rdzeń kręgowy
jest narządem ruchu
składa sie z 33-34 kregów
7szyjnych
12 piersiowych
5 lędzwiowych
5 krzyzowych które są zrosnięte ze sobą
4-5 ogonowych
kręgi poszczególnych odcinków kręgosłupa wykazują pewne róznice w budowie,
kształcie i wielkości
typowy kręg składa się;
trzonu,łuku wyrostków kręgowych
trzon i łuk zamykaja otwór kręgowy
łuk kręgowy to dwa symetryczne ramiona odchodzące z górnej części trzonu
zpołączenia wszystkich otworów kręgowych powstaje kanał kręgowy w którym jest rdzeń kręgowy.

Rodzina a problemy zdrowia i choroby

Problemy i zadania rodziny

Utrudnione może być wykonywanie czynności dnia codziennego (bo np. chory zasypia nad ranem, a wstaje po południu). Ograniczeniu mogą ulec kontakty towarzyskie (bo trudno wyjść na imieniny do znajomych, kiedy istnieje obawa, że chory niedopałkiem papierosa zaprószy ogień).

Rezonans magnetyczny

REZONANS MAGNETYCZNY
( Badanie nazywane jest również: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO )


TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii.

Resocjalizacja

praca z resocjalizacji

Przygotowanie do embolektomii

Embolektomia jest operacja wykonywaną w trybie nagłym.
Przygotowanie pacjenta do operacji obejmuje dwa zasadnicze etapy:
Przedoperacyjną ocenę stanu pacjenta
Psychiczne i fizyczne przygotowanie do operacji

W okresie przedoperacyjnym, pielęgniarka powinna:
Założyć dokumentację (historia? choroby, karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich, wpisanie pacjenta do głównego rejestru chorych w szpitalu)
Sprawdzić dane personalne pacjenta
Ocenić stan pacjenta przed operacją i ustalić wstępną diagnozę pielęgniarską
Przygotować pacjenta do badań diagnostycznych, wykonać badania diagnostyczne zgodnie z kompetencjami pielegniarki i towarzyszyć choremu podczas badań takich jak:
EKG, RTG klatki piersiowej i wszystkich badań zleconych przez lekarza.