Medycyna

Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z zaburzeniami widzenia

Rola pielęgniarki w opiece nad chorymi z zaburzeniami widzenia

Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym

Czas przeznaczony na przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego zależy od stopnia nasilenia zmian patologicznych w obrębie narządów. Niektóre choroby wymagają operacji w trybie nagłym lub pilnym, inne zaś operacji planowej wykonanej po uprzednim dokładnym przygotowaniu chorego. W poniższej pracy przedstawię, jaką spełnia rolę pielęgniarka, gdy pacjent jest przygotowywany do operacji w trybie nagłym.

Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym

Zakażenie wewnątrzszpitalne jest najczęstszym powodem powikłań u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych w pracy pielęgniarki sprowadza się przede wszystkim do przestrzegania zasad postępowania pielęgnacyjnego, gwarantującego niedopuszczenie do powikłań lub zmniejszenie ich występowania.

Rola pielęgniarki w żywieniu pozajelitowym u pacjenta

Żywienie pozajelitowe to dostarczenie wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych, normalnie wchłanianych z przewodu pokarmowego, bezpośrednio do układu krwionośnego - z pominięciem przewodu pokarmowego. Składniki pokarmowe: białko, węglowodany, tłuszcze, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy podawane są w postaci zmieszanych ze sobą roztworów - mieszanin odżywczych.

Rozwój inteligencji w pierwszych latach życia

ROZWÓJ INTELIGENCJI W PIERWSZYCH LATACH ŻYCIA
Rozwój jest procesem, w trakcie którego dziecko wzrasta fizycznie - rośnie, przybiera na wadze, opanowuje i doskonali umiejętności chodzenia, chwytania, patrzenia, słuchania oraz dojrzewa psychicznie - przyswaja wiadomości o sobie, o swoim najbliższym otoczeniu, następnie o świecie, nabywa umiejętności zdobywania wiedzy, korzystania z niej, rozwiązywania problemów - kształtuje swój światopogląd.