Medycyna

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.

Rozwój polskiego pielęgniarstwa w okresie międzywojennym

1. Wprowadzenie

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 państwo stanęło przed koniecznością zapewnienia opieki zdrowotnej. Do tej pory pielęgniarstwo szpitalne było głównie domeną sióstr zakonnych, nie mających przygotowania zawodowego, którym pomagał niewykwalifikowany personel fizyczny.

Szczepionki

SZCZEPIONKI/PŁYNNE LUB ROZPUSZCZONE, MONOWALENTNE LUB POLIWALENTNE– ANTYGENY/DROBNOUSTROJE ŻYWE LUB ZABITE/ DO WYTWORZENIA PRZECIWCIAŁ
SUROWICA – GOTOWE PRZECIWCIAŁA DO WALKI Z BAKTERIĄ
I. – ANTYBIOTYKI BETA-LAKTAMOWE:
PENICYLINY
A NATURALNE: PENICYLINA KRYSTALICZNA, PROKAINOWA;
wąski zakres działania, działają na bakterie gram dodatnie i na niektóre gram ujemne
B PÓŁSYNTETYCZNE: SYNTARPEN, OXACYLLIN;
działają bakteriobójczo
C P, O SZEROKIM DZIAŁANIU: AMPICYLINA, AMOKSYCYLINA;
w zakażeniach ukł.

Tkanka nabłonkowa - definicja

Jest tkanką zwartą, tzn. , że nie ma praktycznie między komórkami substancji międzykomórkowej. Tkanka nabłonkowa-nabłonek.

Podział tkanki nabłonkowej:

1. nabłonek pokrywający - rola takiego nabłonka to okrywanie i chronienie struktur łączno-tkankowych
rola wymiany między tkanką łączną, a środowieskiem wewnętrznym i
zewnętrznym ciała;

2.

Terapia monitorowana

W obawie przed toksycznym działaniem leków poszukuje się metod optymalizacji terapii. Jedną z takich metod jest leczenie z równoczesnym kontrolowaniem stężeń leków we krwi, czyli terapia monitorowana. Za pomocą wysoce specjalistycznych metod analitycznych, np. chromatografia cieczowa, gazowa, spektrofluorymetria, oznacza się stężenia różnych subst.