Medycyna

Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej i edukacji pacjenta.

Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej i edukacji pacjenta.

Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie
skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie
(zmianę lub utrawalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej.

Rola opiekunek w środowisku domowym

Zabezpieczenie potrzeb osób starszych

?Jeżeli dzieciństwo i młodość są czasem,
w którym człowiek stopniowo uczy się
człowieczeństwa i rozpoznaje swoje możliwości,
to starość jest szczególną wartością,
ponieważ łagodząc namiętności pomnaża mądrość
i służy dojrzalszymi radami.

Rola pielęgniarki w żywieniu pozajelitowym u pacjenta

Żywienie pozajelitowe to dostarczenie wszystkich niezbędnych do życia składników odżywczych, normalnie wchłanianych z przewodu pokarmowego, bezpośrednio do układu krwionośnego - z pominięciem przewodu pokarmowego. Składniki pokarmowe: białko, węglowodany, tłuszcze, elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy podawane są w postaci zmieszanych ze sobą roztworów - mieszanin odżywczych.

Rozwój polskiego pielęgniarstwa w okresie międzywojennym

1. Wprowadzenie

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 państwo stanęło przed koniecznością zapewnienia opieki zdrowotnej. Do tej pory pielęgniarstwo szpitalne było głównie domeną sióstr zakonnych, nie mających przygotowania zawodowego, którym pomagał niewykwalifikowany personel fizyczny.

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.

Rozwój pielęgniarstwa polskiego- historyczne i społeczne uwarunkowania.