Nerwy czaszkowe

NERWY CZASZKOWE zaczynają się mózgowiu (włókna ruchowe) i zwojach nerwów czaszkowych (włókna czuciowe). Nerwów czaszkowych jest 12par, wśród nich wyróżniamy nerwy czuciowe,ruchowe i mieszane.Niektóre nerwy czaszkowe, jak nerw okoruchowy,twarzowy,językowo-gardłowy i błędny posiadają również włókna przywspółczulne. Wszystkie nerwy czaszkowe z wyjątkiem węchowych,wzrokowego i przedsionkowo-ślimakowego posiadają włókna czuciowe i ruchowe.
12 PAR NERWÓW CZASZKOWYCH: węchowe(są to nerwy czuciowe,zaczynają się w ok.węchowej jamy nosowej),wzrokowy(jest nerwem czuciowym, biegnie od siatkówki do kory płata potylicznego),okoruchowy(jest nerwem ruchowym, odpowiedzialnym za większość ruchów gałki ocznej,jego pobudzenie powoduje zwężenie źrenicy),bloczkowy(jest nerwem ruchowym,unerwia m.skośny górny kierujący gałką oczną ku dołowi i w str.przyśrodkową),trójdzielny(oczny,szczękowy,żuchwowy;jego cz.czuciowa unerwia całą twarz),odwodzący(jest nerwem ruchowym,kieruje gałką oczną na zew.),twarzowy(nerw mieszany, część czuciowa odbiera bodźce z przedniej części języka),przedsionkowo-ślimakowy(nerw czuciowy, składa się z cz.przedsionkowej i ślimakowej, przekazuje bodźce słuchowe do kory mózgowej i z narządu równowagi),językowo-gardłowy(nerw mieszany, cz.ruchowa unerwia mięśniówkę gardła, cz.czuciowa unerwia jamę ustną, cz.języka i gardło),błędny(mieszany, biegnie od krtani, klp i jamy brzusznej, a wraz z nim włókna przywspółczulne do serca klp i jamy brzusznej),dodatkowy(ruchowy, unerwia mięśnie szyi,krtani,podniebienia miękkiego),podjęzykowy(ruchowy,umożliwia ruchy języka). NERWY CZUCIOWE (nerwy węchoweI,n.wzrokowy II,n.przedsionk.-ślimakowy VIII);ZAWIERAJĄCE WŁÓKNA RUCHOWE (n.okoruchowy III,n.bloczkowy IV,n.odwodzący VI,n.dodatkowy XI,n.podjęzykowyXII);NERWY MIESZANE Z WŁÓKNAMI CZUCIOWYMI I RUCHOWYMI (n.trójdzielny V,n.twarzowy VII,n.jezykowo-gardłowy IX,n.błędny X); ZAWIERAJĄCE WŁÓKNA PRZYWSPÓŁCZULNE (n.okoruchowy III,n.twarzowy VII,n.językowo-gardłowy IX, n.błędny X)

Related Articles