Turystyka

Rachunkowość aktywa pasywa sciaga

Aktywa
I Wartości niematerialne i prawne
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych
2.Wartość firmy
3.Inne wartości niematerialne i prawne(licencje i oprogramowania)
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1.środki trwałe
a)grunty
b)budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej
c)urządzenia techniczne i maszyny
d)środki transportu
e)inne środki trwałe.

Rachunkowość

Rachunkowość jest systemem obserwacji pomiaru grupowania rejestracji prezentacji majątku i zmian w nim zachodzących oraz sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego.
Podmioty rachunkowości podmioty prowadzące rachunkowość warunkiem uznania danego podmiotu za podmiot rachunkowości jest majątkowe wyodrębnienie tego podmiotu gosp.

Pływanie i jego wpływ na zdrowie człowieka

Pływanie
Korzyści:

Pływanie poprawia ogólną sprawność fizyczną
Zwiększa wydolność serca i płuc
Odpręża

Pływanie
Pływanie jest najlepszym ćwiczeniem dla sporych grubasków .Woda zapewnia nam lekkość , a do tego do pracy angażują się wszystkie grupy mięśni.

Pływanie i jego wplyw na życie i zdrowie człowieka.

Praca przedstawiająca zdrowotne walory pływania. Całość w załączniku :)