Turystyka

Projekt spędzania czasu wolnego u osób starszych

Cele projektu:

Zachęcanie ludzi starszych do aktywności rekreacyjnej na bazie turystycznej;
Promocja zachowań pro zdrowotnych wśród osób starszych;
Ukazanie sposobów spędzania czasu wolnego ludzi starszych.

Opis projektu:

Czas wolny u ludzi starszych wbrew pozorom musi być zagospodarowany profesjonalnie i ciekawie.

Promocja zdrowia ściaga

Rak piersi - jest jednym z naj częstszych i najgroźniejszych nowotworów złośliwych u kobiet. Częstość zachorowań na nowotwory złośliwe piersi gwałtownie wzrasta po 35. roku życia, a w ogólnej liczbie zachorowań na raka piersi prawie 30% dotyczyło kobiet w wieku przedmenopauzalnym, natomiast pozostałe 70% kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Prowansja -walory przyrodnicze i antropogeniczneProwansja rozciaga sie po obu stronach Rodanu, od Orange na pólnocy do wybrzeza sródziemnomorskiego i wzdluz poludniowego wybrzeza Francji – od slonych bagien Camargue na zachodzie po ksiestwo Monako na wschodzie.
Zamieszkiwali ja niegdys "Liguryjczycy, Grecy i Celtowie.

Przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce

Przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce

Przedsiębiorstwo turystyczne jest celowo zorganizowanym, samodzielnym ekonomicznie i wyodrębnionym pod względem techniczno usługowym, przestrzennym i prawnym zespołem ludzi, środków materialnych i finansowych powołanym do prowadzenia działalności gospodarczej zaspokajającej potrzeby ludzkie w strefie turystyki i pozwalającej na maksymalizację korzyści .

Przygotowanie oferty usług dodatkowych i towarzyszących.

Na samym wstępie mojej pracy zacznę od wyjaśnienia pojęcia usługi dodatkowej i towarzyszącej.
Usługa hotelarska – to zespół działań osób zatrudnionych w zakładzie hotelarskim przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu przystosowanych urządzeń technicznych. Składa się z wielu świadczeń związanych z zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych takich jak: zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywki, opieka nad zdrowiem.