Agroturystyka WSG Bydgoszcz

SZKODY W ŚRODOW PRZYROD SPOWODOWANE PRZEZ TURYSTYKĘ: ZABÓR ZIEMI I WODY=INFRASTRUKT. TURYST. POCHŁANIAJACA WIELE GRUNTÓW I ZUŻYWAJĄCE OGROMNĄ ILOŚĆ WODY DLA CELÓW EKSPLOATACYJ. I URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH.
UBOŻENIE KRAJOBRAZU=ZABUDOWANA TURYSTYCZNA NIEZGODA Z NATURALNYM KRAJOBRAZEM REGIONU LUB KANONAMI TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY.
ZANIECZY POWIET= MOTORYZACJA I KONWENCJONALNA TECHNOLOGIA GRZEWCZA.
ZANIECZYSZCZENIA WÓD; PLAŻ I MÓRZ= ŚCIEKI Z OBIEKTÓW HOTELA, ŚMIECI, WYCIEKI ROPY.
DEGRADACJ GLEB;EROZJE OSUWANIE ZBOCZY= NARCIARSTWO ZJAZDOWE, WZMOZONA TURYSTYKA PIESZA;BUDOWA INFRASTRUK TURYSTYCE,CIĘŻKI SPZRET BUDOWLANY.
NISZCZENIE ROŚLINNOŚCI:ZMIAN SKŁADU GATUNKOWEGO,WYPARCIE GATUNKÓW RODZINNYCH=DEPTANIE, ŁAMANIE GAŁĘZI DRZEW, ZBIERANIE ROŚLIN I GRZYBÓW, NARCIARSTWO, WZMOZONA TURYSTYKA PIESZA.
SZKODY W ŚWIECIE ZWIERZĄT=PŁOSZEN ZWIERZAT, GINIĘCIE ZWIERZYNY POD KOŁAMI AUT, WZMOŻONE POŁOWY,ODŁOWY RYB I OWOCÓW MORZA DLA GASTRONOMII, TURYSTYCZNEJ, PRZEMYSŁU, PAMIĄTKOWEGO, TURYSTYKA SAMOCHODOWA, WZMOZONA TURYSTYKA WODNOMOTOROWA, NURKOWANIE.

ZMIANY W BIOTOPIE CZŁOWIEKA:
POKRYWA LEŚNA= POWIERZ LASÓW TROPIKALN ZMNIEJSZA SIĘ O 11MLN ha ROCZNIE. 31 MLN ha LASU NISZCZA SIĘ PRZEZ KWASNE DESZCZE.
GLEBY ROLNICZE=KAŻDEGO ROKU TRACI SIĘ NETTO 26MLD WARSTWY ORNEJ.
OBSZARY PUSTYNNE=NIERACJON GOSPODAR ZIEMII POWODUJE POWSTANIE ROCZNIE 6 MLN ha NOWYCH PUSTYŃ.
JEZIORA=1000 JEZIOR UPRZEMYSŁOWIONEJ PÓŁNOCY S.A. MARTWE BIOLOGICZNIE W 1000 INNYCH ZYCIE ZAMIERA.
ZASOBY SŁODKIEJ WODY= POZIOM WÓD GRUNTOWYCH W CZĘŚCI AFRYKI, INDII, CHIN, AMERYKI POŁ. KURCZĄ SIĘ WYNIKU POBORU PRZEKRACZAJĄCEGO NATURALNIE TEMPO ODNAWIANIA TYCH ZASOBÓW.
RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW= KAŻDEGO ROKU GINIE KILKA 1000 GATUNKÓW FAUNY I FLORY. WCIĄGU NAJBLIŻSZYCH 20 LAT MOŻE ZGINĄĆ 1/5 WSZYSTKICH GATUNKÓW.
JAKOŚĆ WÓD GRUNTOWYCH= W 32 STANACH USA 50 RODZAJÓW PESTYCYDÓW SKAŻĄ WADY GRUNTOWE OKOŁO 2500 SKŁADOWISK ODPADÓW W USA WYMAGA OCZYSZCZENIA W SKALI ŚWIATA NIE SĄ ZNANE ROZMIARY SKAŻENIA TURYSTYCZNEGO.
KLIMAT=DO ROKU 2100 TEMP. MA WZROSNĄĆ O 1,5-4,5C.
POZIOM MORZA=DO 2100 POZIOM TYCH WÓD MA SIĘ PODNIEŚĆ O 1,5M DO 2,2M.
WARSTWA OZONU= POWIĘKSZA SIĘ DZIURA OZONOWA NAD ANTARKTYDĄ, KAŻDEJ WIOSNY SUGERUJE ŻE PROCES ZANIKU OZONU MÓGŁ SIĘ ROZPOCZĄĆ.

CHARTK. PODRÓŻ. W EKOTURYST. KONCEPCJA IDEALNA:
LICZBA= POJEDYNCZ LUB W GRONE PRZYJ.
CZAS PODRÓŻ= DŁUZSZA PODRÓŻ POZWALAJĄCA NA GŁĘBSZA KONTEMPLACJĘ.
PROGRAM WYCIECZKI=DUZA ELASTYCZNOŚC, SPONTANICZNOŚĆ WYBORÓW, WŁASNE DECYZJE.

Related Articles