Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego

Spis treści
1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. 2
2.Izby turystyczne. 4
3.Regionalna Organizacja Turystyczna. 5
4.Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia. 7
5.Organizacje współpracujące z branżą turystyczną. 7
6.Urzędy i samorządy współpracujące z branżą turystyczną. 8
1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura.

Głównym celem biura podróży jest udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie przyszłych nabywców w zakresie podróżowania.
Świadczenie usług turystycznych to inaczej proces świadczenia pakietu (broszury) usług zainteresowanym (wybranym) klientom. Wykonawcą tego procesu są pośrednicy, detaliści, agenci, osoby specjalizujące się w danej dziedzinie tj. kierownik ds. reklamy, kierownik ds. marketingu, kierownik ds. ekonomiczno- finansowych (główny księgowy)kierownik ds. sprzedaży i transportu , dyrektor itd. , którzy w danej jednostce turystycznej stanowią zasób ludzi. Od ich doświadczenia ,umiejętności (fachowości) , indywidualnego podejścia, stworzenia atmosfery w pracy, szybkości obsługi i trafnych decyzji w sytuacjach nietypowych ,aspiracji, inteligencji, zaangażowania , predyspozycji obsługi powinny cechować indywidualne predyspozycje związane z cechami osobowości zależy jakość świadczonych usług i pozycja na rynku.
W składzie produktu oferowanego przez biuro podróży znajdują się często prospekty, atlasy, przewodniki, drobne upominki. Przedsiębiorstwa turystyczne mogą tez na zasadach komercyjnych prowadzić sprzedaż różnych towarów służących uprawianiu turystyki : sprzęt turystyczny, odzież, obuwie lub zaspokojenie codziennych potrzeb turystycznych np. kosmetyki, prasa, napoje chłodzące. W województwie śląskim mamy obecnie 187 biur podróży źródło:
Biura Podróży woj. Śląskiego:
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe "Astra - Tour" sp. jawna w Katowicach www.astratour.com.pl
"Ave" Touroperator Katowice www.ave.turystyka.pl
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego "All-Tourist" w Dąbrowie Górniczej www.all-tourist.pl
Biuro Podróży "Kompas" w Rudzie Śląskiej www.kompas.travel.pl
Centrum Organizacji Konferencji i Kongresów "Galop" w Katowicach www.galop.com.pl
Biuro Informacji i Usług Turystycznych "CROATIA" w Rybniku www.croatia.com.pl
Biuro Podróży "Tęcza" w Bielsku-Białej www.tecza.pl
Biuro Podróży "Primapol" w Dąbrowie Górniczej www.primapol.com.pl
Biuro Podróży LA - MARK Touroperator Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich www.la-mark.pl
Biuro Podróży "Polan" w Pszczynie www.polan-pszczyna.pl
Biuro Podróży "Mega Travel" Sp.z o. o. www.megatravel.pl
Biuro Turystyki Aktywnej "KOMPAS" Sp z o. o.www.kompas.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "ELTRANS" w Ustroniu www.eltrans.pl
Biuro Podróży EURO POL TOUR Sp. z o.o. w Katowicach www.europol.com.pl
Biuro Podróży "Prezydent Travel" w Żywcu www.prezydenttravel.pl
Spółdzielnia Turystyczna "Turysta" w Katowicach www.turysta.katowice.pl
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach www.nat.pl
Biuro Podrózy Gama Trans S.C. J.Zmarzlik & C.Zmarzlik z siedzibą w Katowicach www.gamatui.pl

Biuro Podróży „TRIADA”


Biuro Podróży TRIADA jest od 5 lat liderem rynku turystycznego. Świadczy o tym rosnąca z roku na rok liczba klientów wysyłanych na imprezy turystyczne, publikacje i rankingi na temat branży turystycznej w mediach oraz otrzymane przez TRIADĘ nagrody. 46 salonów firmowych na terenie całego kraju min w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach, Sosnowcu, Zabrzu, Rybniku, Bytomiu, Jaworznie, Raciborzu. TRIADA działa na polskim rynku turystycznym od 1991r. i obsługuje sektor wyjazdów zagranicznych: lotniczych, autokarowych i z dojazdem własnym. Firma opiera się na polskim kapitale i zarządzana jest przez trzech absolwentów Szkoły Głównej Handlowej, będących jednocześnie właścicielami firmy.
Podczas ponad 14 lat działalności marka TRIADA zdobyła liczne grono stałych
i lojalnych klientów, a co za tym idzie pozycję największego touroperatora na rynku polskim.
Tę pozycję firma zawdzięcza przede wszystkim nieustannym wysiłkom w zrozumieniu potrzeb swoich klientów oraz klarownej polityce cenowej, oferującej wyjazdy o korzystnym stosunku ceny do jakości. Firma TRIADA oprócz typowej działalności biura podróży świadczy szereg komplementarnych usług turystycznych.
Wśród firm należących do grupy TRIADY można wyróżnić:

Dział transportu TRIADY. Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. Posiadamy licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. Wynajmem autokarów i mikrobusów do obsługi:
grup turystycznych,
kongresów,
wyjazdów szkoleniowych,
wyjazdów integracyjnych
na terenie kraju i zagranicą.

DZIAŁ IMPREZ SPECJALNYCH TRIADA B.P. Został stworzony, aby obsługiwać wszystkie niestandardowe zlecenia i zapytania, które przysyłane są do firmy. Opierając się na wieloletnich kontaktach biura z kontrahentami na całym świecie jesteśmy w stanie zaproponować dowolny kierunek i przygotować kalkulacje dla najbardziej wymagającego Klienta.
Imprezy autokarowe organizujemy w Polsce oraz w Europie.
Posiadając własne autokary zawsze możemy zaoferować wysoki standard i atrakcyjną cenę. W 2005 roku zwiększy się również liczba czarterowanych samolotów dzięki którym możemy zrealizować nawet egzotyczne wyprawy ze specjalnym programem dla naszych najbardziej wymagających Klientów.
Wśród nowych propozycji oferujemy: Maroko, południe Francji, Hiszpanię, Maltę, Rodos.
Dalsze kierunki cieszące się duża popularnością to: RPA, Mauritius, Nowa Zelandia, Tajlandia, Kuba, Indonezja.
Zapraszamy wszystkie grupy i grupki zorganizowane do współpracy
w zakresie organizacji
wyjazdów motywacyjnych
wyjazdów szkoleniowych
wyjazdów turystycznych
konferencji
kongresów

Szkoła Pilotów Triada, mającej już bardzo dobrą renomę i trwałe miejsce branży turystycznej. Szkoła od kilku lat organizuje kursy pilotów wycieczek, naszą ofertę poszerzyliśmy także o kursy rezydentów i kursy animatorów czasu wolnego. Wielu absolwentów kursów znalazło bardzo interesującą pracę w Biurze Podróży TRIADA. Oprócz tego organizowane są kursy rezydentów i animatorów.

2.Izby turystyczne.


Regionalne Izby Turystyki to organizacje samorządu gospodarczego, zarejestrowane na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (ustawa z dnia 30 maja 1989 r.). Są to organizacje zrzeszające zgłaszające się dobrowolnie podmioty gospodarcze i inne firmy, działające w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

Podstawowe działania Regionalnych Izb Turystyki to:
współdziałanie z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie
tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w danym regionie,
stwarzanie warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług turystycznych,
kształtowanie wizerunku turystycznego regionu,
promocja regionu poprzez udział w targach krajowych i zagranicznych,
współpraca z podobnymi organizacjami w kraju,
opiniowanie projektów aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej,
rozstrzyganie sporów członków Izb Turystyki
współpraca z mediami w celu właściwego kreowania wizerunku określonego regionu turystycznego.


Beskidzka Izba Turystyki w Bielsko-Białej www.bit.beskidy.pl

Beskidy, ze względu na swoje wyjątkowe walory krajoznawcze, turystyczne, bogaty i zróżnicowany potencjał turystyczny, obejmujący szczególnie atrakcyjną część województwa śląskiego (Bielsko-Biała, Śląsk Cieszyński, Żywiecczyzna) są regionem szczególnie predysponowanym do rozwoju turystyki w lecie i zimie, a bogaty folklor, gościnność mieszkańców, zróżnicowane i duże zaplecze wypoczynkowe, to powody, dla których w dniu 13.01.1996 r. powołano Beskidzką Izbę Turystyki, która jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów działających w dziedzinie turystyki.
Beskidzka Izba Turystyki w Bielsku-Białej jest jedną z 11 regionalnych izb turystycznych, działających w ramach Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce i skupia podmioty gospodarcze: biura turystyczne, zakłady hotelarskie, szkoły turystyczne, koła przewodnickie i inne zajmujące się działalnością turystyczną.
Izba aktywnie uczestniczy w rozwoju turystyki, jest inicjatorem wielu działań w zakresie promocji Beskidów, podnoszenia poziomu obsługi turystów, integracji branży turystycznej, ochrony interesów swoich członków i udzielania im wszechstronnej pomocy.
Bieżąca działalność Beskidzkiej Izby Turystyki to głównie działania promocyjne przez: udział w najważniejszych targach turystycznych, aktywność Izby w działalności struktur wojewódzkich, lokalnych i samorządowych, zwiększenie liczby członków i prestiżu Izby na szczeblu lokalnym i ponadregionalnym, organizacja imprez szkoleniowo - prezentacyjnych dla członków BIT i branży turystycznej z Beskidów.
Górnośląska Izba Turystyki z siedzibą w Katowicach www.git.katowice.pl
Górnośląska Izba Turystyki to pozarządowa organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze branży turystycznej. Powstała na przełomie 1991 i 1992 roku. Przez wiele lat główne działanie Rady Izby oraz wszystkich członków skupione było na wypromowaniu znaku firmowego, jako symbolu profesjonalizmu w turystyce. Izba miała wpływ na kształtowanie Ustawy o Usługach Turystycznych a obecnie uczestniczy w jej nowelizacji. Obszarem działania GIT jest przede wszystkim województwo śląskie, jednak nie ogranicza się tylko do tego terenu, ale współpracuje również z regionalnymi izbami gospodarczymi i turystycznymi z obszaru całej Polski, Polską Izbą Turystyki, przedstawicielstwami narodowymi. Członkowie Izby korzystają z bardzo dobrej współpracy z Urzędami Marszałkowskim i Wojewódzkim oraz Ministerstwem Gospodarki. Izba organizuje kursy pilotów wycieczek oraz współpracuje ze szkołami pomaturalnymi i uczelniami wyższymi, wpływając na profesjonalizm kadry turystycznej. Obecnie Izba liczy 62 członków oraz 10 członków honorowych, którzy przyjmując ten tytuł wspierają jej działania, przyczyniają się do promocji znaku Izby i jej dobrego imienia.Polska Izba Turystyki Oddział Śląski w Katowicach www.izbaturystyki.org

PIT jest ogólnopolską organizacją samorządu turystycznego. Liczy obecnie ponad 400 członków i posiada oddziały w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Olsztyn, Łódź, Bydgoszcz, Białystok, Gdańsk, Poznań, co daje razem około 500 podmiotów turystycznych.
Członkami PIT są biura i agencje turystyczne, hotele, przewoźnicy, atrakcje turystyczne, gestorzy bazy noclegowej, szkoły wyższe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.
Członkostwo w PIT zapewnia:
• wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
• dostęp do bieżących informacji (VAT, UOKIT,
szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z UE)
• możliwość udziału w targach turystycznych polskich
i zagranicznych na preferencyjnych zasadach
• informacje o najnowszych tendencjach w światowej
turystyce
• dostęp do wiedzy związanej z prowadzeniem
działalności w UE
• aktywny udział w tworzeniu i realizacji projektów
wspierających rozwój polskiej turystyki
• ścisłą współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi
za emage polskiej turystyki oraz rozwój przemysłu
turystycznego w Polsce
• reprezentowanie interesów branży turystycznej
w Polsce i za granicą

3.Regionalna Organizacja Turystyczna.

Regionalna organizacja turystyczna województwa śląskiego założona została m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Powiat Cieszyński, Miasto Gliwice, Beskidzką Izbę Turystyczną, Górnośląską Izbę Turystyki, Polską Izbę Turystyki Oddział Śląski, biura podróży i oddziały PTTK. Po długotrwałym procesie legislacyjnym, dnia 26.02.2004, uzyskano wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Za cel stawiamy sobie kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia. Do realizacji owych celów mają się przysłużyć następujące działania:
prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej
prowadzenie banku informacji i regionalnego systemu informacji turystycznej w oparciu o centra i punkty "IT"
gromadzenie i przetwarzanie danych o Województwie Śląskim
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi
działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw
udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych
organizowanie imprez studyjnych
przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych w zakresie turystyki
koordynowanie kalendarza imprez turystycznych.

Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Srona WWW: http://www.silesia-sot.pl

Śląska Organizacja Turystyczna działa od listopada 2004 r. Powstała dzięki wspólnej inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Powiatu Cieszyńskiego, Miasta Gliwic, Beskidzkiej Izby Turystyki, Górnośląskiej Izby Turystyki, Polskiej Izby Turystyki – Oddział Śląski, biur podróży i oddziałów PTTK. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 46 podmiotów.

Główną rolą Organizacji jest promocja województwa śląskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Poprzez wszelkiego rodzaju publikacje (mapy, foldery itp.) i informacje w mediach, ŚOT przełamuje „szary” wizerunek Śląska – regionu do tej pory kojarzonego przede wszystkim z przemysłem. Pokazuje województwo jako region niezwykły, a przy tym różnorodny, w którym każdy turysta może znaleźć coś dla siebie. Inne atrakcje oferuje północ województwa czyli Jura Krakowsko-Częstochowska z duchową stolicą Polski - Częstochową i malowniczymi średniowiecznymi warowniami Szlaku Orlich Gniazd (zamki w Mirowie, Olsztynie, Ogrodzieńcu, Będzinie, Bobolicach). Inne południe regionu czyli Beskidy – zimowy raj dla narciarzy (Ustroń, Wisła, Szczyrk, Korbelów) z bardzo dobrze rozwiniętą bazą noclegową, gastronomiczną oraz wspaniałymi warunkami do uprawiania narciarstwa i snowboardu (200 km tras, 150 wyciągów). Jeszcze inne atrakcje czekają na turystów w centrum województwa: zabytkowe kopalnie („Ignacy” w Rybniku”, Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach itp.), muzea i pałace (np. Muzeum Chleba w Radzionkowie, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum Piwowarstwa w Tychach ukazujące w oryginalny sposób historię piwa i Tyskich Browarów Książęcych), rezydencje przemysłowców… Tu znajduje się także najstarsza w Europie Górnośląska Kolej Wąskotorowa w Bytomiu oraz ciekawy zespół zabytkowych obiektów kopalnianych z czynną maszyną parowa z 1915 r. – Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu.
Ofertę turystyczną województwa śląskiego ŚOT prezentuje na największych targach turystycznych w kraju i zagranicą.
Członkami ŚOT są: jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin i powiatów, lokalne organizacja turystyczne, Izby turystyki, organizacje pozarządowe, biura podróży, touroperatorzy, hotele, przewoźnicy, wyższe szkoły turystyczne, oraz członkowie wspierający.

4.Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia.

Częstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najświętszej Marii Panny 65, 42-217 Czestochowa
Powstanie Częstochowskiej Organizacji Turystycznej ma na celu kreowanie atrakcyjnego wizerunku Częstochowy i regionu w kraju oraz za granicą, co sprzyjać będzie zwiększaniu liczby turystów i pielgrzymów odwiedzających ten region. CzOT znajdzie się w sieci współpracy z podobnymi organizacjami regionalnymi i lokalnymi oraz z Polską Organizacją Turystyczną.
Wstępny akces do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej zgłosiło 17 jednostek samorządu terytorialnego, 22 podmioty branży turystycznej: organizatorzy, pośrednicy turystyczni, agenci turystyczni, biura podróży, 6 hoteli, 6 szkół o profilu turystycznym i 5 innych podmiotów gospodarczych.

Jurajska Organizacja Turystyczna, Ul. Powstańców Śląskich 6, 42-400 Zawiercie
http://www.jurajska.org.pl
Stowarzyszenie o nazwie Jurajska Organizacja Turystyczna jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz turystyczno-rekreacyjnego rozwoju regionu Jury. Podstawę prawną do funkcjonowania jest Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz 104 z póz. zm.) oraz statut. Stowarzyszenie niniejsze posiada osobowość prawną.


5.Organizacje współpracujące z branżą turystyczną.

Organizacje pozarządowe

Górnośląski Oddział PTTK z siedzibą w Katowicach www.pttk.katowice.pl
PTTK Oddział w Mikołowie http://mikolow.pttk.pl
PTTK Oddział im. A. Janowskiego w Sosnowcu
PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej w Gliwicach http://gliwice.pttk.pl
Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych
www.muzeumenergetyki.com.pl
Fundacja "Zamek Chudów" z siedzibą w Katowicach http://zamekchudow.republika.pl


Hotele

Hossa sp. z o.o. - Hotel "Olimpia" w Rybniku www.hotel-olimpia.pl
Kmicic Travel s.c. - Hotel Kmicic w Złotym Potoku www.hotel-kmicic.pl
Ośrodek Harcerski ZDG Śląskiej Chorągwi ZHP "Hotel SKAUT" www.hotel-chorzow.pl


Przewoźnicy

Wizz Air Lotnicza Spółka z o.o. www.wizzair.com
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice www.gtl.com.pl


Wyższe szkoły turystyczne

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach www.gwsh.pl
Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu www.bwst.edu.pl

Członkowie wspierający:

"W Cztery Świata Strony"


6.Urzędy i samorządy współpracujące z branżą turystyczną.

Jednostki samorządu terytorialnego:

Województwo Śląskie www.silesia-region.pl
Powiat Cieszyn www.powiat.cieszyn.pl
Powiat Pszczyński www.powiat.pszczyna.pl
Powiat Tarnogórski www.powiat.tarnogorski.pl
Gmina Brenna www.brenna.pl
Gmina Ornontowice www.ornontowice.pl
Gmina Zabrze www.um.zabrze.pl
Miasto Gliwice www.um.gliwice.pl
Miasto i Gmina Ogrodzieniec www.ogrodzieniec.pl

Związki gmin i powiatów

Związek Gmin Jurajskich z siedzibą w Ogrodzieńcu www.jura.info.pl
Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku www.subregion.plŹródło
Źródło
Źródło

Related Articles