Żywienie Człowieka

"Toksykologia żywności"

W dzisiejszych czasach można przedstawić całą gamę rozmaitych sztucznych konserwantów dodawanych do żywności. Są to substancje toksyczne bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia mogące wywoływać np. alergie bądź co najgorsze różnego rodzaju nowotwory. Substancjami toksycznymi można nazwać wszystkie te dodatki, które normalnie nie są spożywane jako żywność a są dodawane podczas technologicznej produkcji, przetwarzania, preparowania, pakowania czy transportu.

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia wielu osób.
Zasady żywienia podczas wzmożonego wysiłku fizycznego w dużym stopniu zależą od jego rodzaju.
Niektóre osoby uprawiają sport dla zdrowia i szczupłej sylwetki, inne traktują go wyczynowo i ich celem jest osiągnięcie jak najwyższej formy sportowej.

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia wielu osób.
Zasady żywienia podczas wzmożonego wysiłku fizycznego w dużym stopniu zależą od jego rodzaju.
Niektóre osoby uprawiają sport dla zdrowia i szczupłej sylwetki, inne traktują go wyczynowo i ich celem jest osiągnięcie jak najwyższej formy sportowej.

Analiza bilansu energetycznego organizmu

ANALIZA PORÓWNAWCZA

Na podstawie menu składającego się z trzech posiłków dokonaj analizy bilansu energetycznego organizm.
a) Oblicz wartość energetyczną pożywienia.
b) Oblicz procentowy udział poszczególnych posiłków w ogólnej wartości zapotrzebowania na energię.
c) Oblicz udział węglowodanów, tłuszczy i białka pokryciu dziennego zapotrzebowania na energię.

Biegunki - żywienie

ZABURZENIA ODŻYWIANIA - BIEGUNKI

Biegunki u niemowląt i małych dzieci
Biegunką określamy stan, w którym niemowlę karmione sztucznie oddaje 3 lub więcej wolnych stolców w ciągu 24 godzin lub jeden stolec patologiczny, czyli zawierający krew, śluz lub ropę. Biegunkę zwykle określa się mianem ostrej, jeżeli trwa nie dłużej niż 10 dni, lub przewlekłej, jeżeli utrzymuje się powyżej 10–14 dni.