Budownictwo

Projekt termorenowacji budynku mieszkalnego

Cały projekt znajduje się w załączniku, tylko nie zrzynać na pałę raczej wykorzystać jako konspekt do budowy wasnego projektu, zainteresowani zawłaszcza AM bedą wiedzieć o co chodzi, obliczenia banalne więc na boku, źródła podane na końcu w razie kłopotów mozna się do nich odnieść

Płaszczyzny konstrukcyjne kadłuba

Statek morski stanowi bryłę o kształtach zewnętrznych – zazwyczaj nieregularnych, których jedyną charakterystyką(w znaczeniu geometrycznym) jest fakt, iż płaszczyzna symetrii biegnąca wzdłuż kadłuba dzieli go na dwie połowy(lewą i prawą) o identycznych kształtach.
Statek morski zbudowany jest z następujących części :
· kadłuba;
· nadbudówki;
· masztu;
· wyposażenia.

Pustaki poryzowane

PUSTAKI PORYZOWANE. CO TO GRUPA WYROBÓW. OKREŚL ICH CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ORAZ ZASTOSOWANIE.

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Pustaki poryzowane to ceramiczne materiały budowlane stosowane na świecie od niemal ćwierćwiecza, jednak w Polsce ciągle jeszcze niedocenianie. Choć wyglądem przypominają inne materiały ceramiczne, tajemnica ich właściwości kryje się w porowatej strukturze.

Przydomowe oczyszczalnie scieków

I Spis treści


I Spis treści str.2

II Wstęp str.3

III Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie str.4-11
a) budowa str.5-6
b) zalety tr.6-7
c) sposoby doczyszczania ścieków str.7-9
d) sposoby zagospodarowania ścieków str.

Przegląd metod posadawiania na słabych gruntach

2. Przegląd metod posadowienia obiektów inżynierskich
na słabych gruntach

W związku z powiększaniem się siedlisk ludzkich, coraz częściej wykorzystuje się w celach budowlanych grunty, które do tej pory uważane były za takie które nie nadają się do posadowienia. Powstają nowe osiedla w miastach, wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe, które inwestorzy chcą usytuować najbliżej miast lub ich centrów, gdzie najczęściej „dobre” gruntu zostały już zagospodarowane.