Elektrotechnika

Regulatory bezpośredniego działania

Regulatory są to urządzenia techniczne, służące do wytworzenia sygnału sterującego na podstawie uchybu regulacji, to znaczy różnicy między wartością zadaną sygnału regulowanego a wartością aktualnie zmierzoną. Na przykład regulator temperatury wytwarza sygnał zmieniający strumień energii zasilającej obiekt odpowiednio do różnicy napięć: z mostka niezrównoważonego będącego źródłem wartości zadanej temperatury i termopary mierzącej temperaturę w obiekcie.

Schemat budowy pralki automatycznej

Schemat budowy pralki automatycznej

Zarówno zbiornik pralki jak i bęben mają z przodu otwór, służący do ładowania i wyjmowania bielizny. Aby woda ze zbiornika nie wylewała się podczas prania, stosuje się gumowy rękaw, łączący krawędź zbiornika z obudową pralki. Ponieważ zbiornik podczas prania i odwirowywania porusza się względem obudowy, rękaw ma budowę harmonijkową, czyli posiada pewien nadmiar gumy, zapobiegający jej naprężeniu.

Schemat blokowy odbiornika radiowego

Zadaniem odbiornika radiowego jest odbiór energii wybranej fali elektromagnetycznej, wzmocnienie jej i odtworzenie informacji niesionych przez falę.

Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika radiowego. Jest to odbiornik superheterodynowy, czyli z tzw. przemianą częstotliwości.

Samochód

Samochód
wczoraj,
dziś i jutro!

Spis treści

1. Wstęp.??????????????????????????3 str.
2. Znaczenie słowa samochód.?????????????????3 str.
3. Historia- kalendarium.???????????????????4 str.
4. Budowa samochodu.????????????????????6 str.
5.

Robaoty przemysłowe. Dlaczego sa przydatne, czy warto w nie inwestowac?

Dla wielu osób pytanie to wcale nie jest bezzasadne. Postaram się przybliżyć zasadnicze kwestie, które odróżniają roboty od niezrobotyzowanych systemów automatyki, pokazać, jakie korzyści dzięki nim odnosimy, oraz rozwiać mity, które są z nimi związane.

Roboty to maszyny, które są:
• wielofunkcyjne z możliwością programowania,
• mają możliwość poruszania materiałem, narzędziami lub specjalistycznymi urządzeniami, w celu wykonania różnorodnych zadań.