Maszynoznawstwo

Tłok

Tłok-poruszającym się ruchem poosuwisto-zwrotnym działają znaczne i zmienne, co do wielkości i kierunku przyspieszenia, których wynikiem działania są duże siły bezwładności, obciążając tłok i cały układ korbowy. Wielkość tych sił jest zmienna w czasie i zależy od konta położenia konta alfa w zakresie od 00-3600 Tłok znajdujący się w cylindrze silnika może się przesuwać wzdłuż osi cylindra wykonując na swej drodze ruch z różnymi prędkościami na skutek połączenia za pomocą korbowodu z wałem poruszającym się ze stałą prędkością obrotową.

Układ kierowniczy

Wstęp


POMIAR LUZU W UKŁADZIE KIEROWNICZYM
Reakcja przednich kół na ruchy kierownicą maleje stopniowo wraz ze wzrastaniem zużycia elementów układu kierowniczego. Po osiągnięciu zbyt dużych luzów w układzie podatność samochodu na kierowanie zmniejsza się na tyle, że dalsza eksploatacja zaczyna zagrażać bezpieczeń¬stwu jazdy.

Układ rozrządu, układ chłodzenia oraz układ olejenia pojazdu samochodowego. (Zadania, budowa materiałi y sposób wykonania)

Kadłuby:
a)zadania: zamyka przestrzeń w której umieszczone są główne elementy silnika, chroni mechanizm korbowy i rozrządu przed uszkodzeniami, służy do zamocowania silnika w pojeździe, stanowi podstawę do mocowania osprzętu silnika.
b)obciążenia: siłami gazowymi pochodzącymi z procesu spalania mieszanki, siłami bezwładności ruchomych części(mechanizmu korbowo tłokowego),
c)materiały: żeliwo szare lub modyfikowane, stopy lekkie(siluminy), blachy stalowe,
d)rodzaje kadłubów:
-stanowiące jeden odlew z blokiem cylindrów – odznaczają się dużą sztywnością oraz zapewniają dobre chłodzenie tulei cylindrowych stykających się bezpośrednio z cieczą chłodzącą,
- z odlanymi oprawami cylindrów i wciskanymi tulejami – mają budowę podobną do kadłubów stanowiących jedną całość, a stosowane są w silnikach ZI i ZS, jako kadłuby z suchymi tulejami,
- z mokrymi tulejami cylindrowymi- łatwe do odlania, a ich obróbka skrawaniem jest stosunkowo prosta,
Kadłuby silników chłodzonych powietrzem:
a)konstrukcja: użebrowane cylindry w celu zwiększenia powierzchni odprowadzającej ciepło,
b)materiały: stopy aluminium, żeliwo stopowe, stale do azotowania,
Miska olejowa stanowi dolną pokrywę kadłuba silnika do której zcieka olej po przejściu przez układ olejenia w silniku, wykonana jest jako odlew(żeliwo) lub wytłoczona z blachy stalowej,
Głowice:
a)zadania: zamknięcie od góry przestrzeni roboczej cylindra ograniczonej z drugiej strony ruchem denka tłoka,
b)rodzaje:
-wspólna dla wszystkich cylindrów, przykrywająca dwa sąsiednie cylindry,
-dla silników chłodzonych cieczą, posiada płaszcz wodny,
-dla silników chłodzonych powietrzem, posiada użebrowanie,
c)wykonanie i materiały: odlewane z żeliwa stopowego z dodatkiem molibdenu, stopów lekkich (AK9, AK52, AlSi10Mg)
Zadania układu rozrządu: odsłanianie w odpowiednim momencie kanałów dolotowych i wylotowych sterując wlotem świeżego ładunku do cylindrów wylotem spalin.

Układ zasilania paliwem silnikow z zapłonem samoczynnym.

Zadaniem układu zasilania jest utworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej o składzie zapewniającym jak najlepszy i najekonomiczniejszy przebieg spalania.
Układ zasilania silnika z zapłonem samoczynnym składa się z wielu precyzyjnie dobranych części i wymaga wyjątkowo starannej obsługi, ponieważ 7O/o wszystkich niedomagań silnika wypływa właśnie z usterek tego układu.

Układ zasilania silników z zapłonem samoczynnym

Silnik wysokoprężny, choć z wyglądu podobny do iskrowego, różni się od niego w sposób zdecydowany, zwłaszcza systemem zasilania i spalania paliwa. W czasie suwu ssania cylinder napełniony jest filtrowanym powietrzem. W trakcie sprężania (ok. 1:20) na skutek wzrostu ciśnienia do 3055 atm. Silnik uzyskuje ono temperaturę 500750C.