Maszynoznawstwo

Rower

Nowoczesne rowery to zarówno bardzo szybkie i lekkie wyścigówki, jak i wytrzymałe rowery górskie, dobre to poruszania się po każdym terenie. Kształt ramy roweru oparto na trójkątach, a modele rowerów ulegają ciągłym zmianom dzięki stosowaniu nowych materiałów i wprowadzaniu nowych pomysłów. Niektóre rowery (tzw.

Silniki spalinowe z wirującym tłokiem.

Temat : Silniki spalinowe z wirującym tłokie

Wstęp

Spośród silników spalinowych najbardziej rozpowszechnione są obecnie silniki tłokowe. Zarówno jedne, jak i drugie, poza licznymi zaletami, obarczone są pewnymi wadami.
Zasadniczą wadę silnika tłokowego o postępowo zwrotnym ruchu tłoka stanowią niekorzystne skutki zmienności kierunku i prędkości ruchu tłoka względem cylindra.

Silnik wysokoprężny


Silnik wysokoprężny, choć z wyglądu podobny do iskrowego, różni się od niego w sposób zdecydowany, zwłaszcza systemem zasilania i spalania paliwa. W czasie suwu ssania cylinder napełniony jest filtrowanym powietrzem. W trakcie sprężania (ok. 1:20) na skutek wzrostu ciśnienia do 3055 atm.

Silnik spalinowy podwójny dwusuwowy

Dwusuwowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym jest rozwiązaniem silnika dwusuwowego z dmuchawą przepłukującąw postaci wielocylindrowej sprężarki tłokowej o ilości cylindrów równej ilości cylindrów roboczych i objętościach skokowych tych cylindrów równych lub też większych od objętości cylindrów roboczych, sprężarka tłokowa ma charakter drugiego, równoległego rzędu cylindrów, z których każdy płucze odpowiedni równoległy cylinder roboczy.

Silnik o zapłonie iskrowym

Zadaniem silnika spalinowego jest zmiana energii chemicznej zgromadzonej w paliwie na energię cieplną powstającą podczas spalania paliwa i energię mechaniczną. Część energii cieplnej wykorzystywana jest do ogrzewania pojazdu a część zostaje zamieniona na energię mechaniczną przekazywaną przez wał korbowy i wykorzystywaną do napędu:
· pojazdu,
· alternatora, który zmienia na energię mechaniczną na elektryczną dla układów elektrycznych (także rozrusznika)
· odbiorników dodatkowych (np.