Maszynoznawstwo

SIŁY DZIAŁAJACE NA SAMOCHÓD

Siła K-Odciąża czop korbowy i rozkłada się na dwa kierunki. Obciąża wzdłużenie korbowód siłę a przekazuje siłę tłoka na wał korbowy.
Siła T-Wywołuje moment obrotowy silnika, ponieważ działa na ramieniu R i jest do niego prostopadła.
Siła N-jest przyczyną zużywania powyżej boczny cylindra i tłoka a także wywołuje moment reakcyjny tłoka skierowany przeciwnie do momentu obrotowego.

Rower

Nowoczesne rowery to zarówno bardzo szybkie i lekkie wyścigówki, jak i wytrzymałe rowery górskie, dobre to poruszania się po każdym terenie. Kształt ramy roweru oparto na trójkątach, a modele rowerów ulegają ciągłym zmianom dzięki stosowaniu nowych materiałów i wprowadzaniu nowych pomysłów. Niektóre rowery (tzw.

Rola, rodzaje i znaczenie sprzęgieł

Sprzęgłem nazywamy zespół elementów służący do połączenia dwóch obrotowo niezależnie osadzonych elementów maszyny (najczęściej wałów): czynnego i biernego., tzn. napędzanego i napędzającego, o osiach leżących na wspólnej prostej (sprzęgła poste) lub przecinających się pod kątem ostrym (sprzęgła przegubowe), w celu przeniesienia momentu i ruchu obrotowego, przy zachowaniu równości średnich momentów obrotowych w elemencie czynnym i biernym.

Rodzaje uszkodzeń skrzyni biegów:

Rodzaje uszkodzeń skrzyni biegów:*zbyt mała lub zbyt duża ilość oleju może być przyczyną grzania się skrzynki *wadliwe działanie układu sterowania skrzyni biegów *głośna praca *nieodpowiednia długość cięgien sterowania, co łatwo usunąć przez ich regulację *zanieczyszczenia zatrzasków lub otw

Rodzaje sprzęgieł

1. Sprzęgłem nazywamy zespół elementów służący do połączenia dwóch obrotowo niezależnie osadzonych elementów maszyny (najczęściej wałów): czynnego i biernego., tzn. napędzanego i napędzającego, o osiach leżących na wspólnej prostej (sprzęgła poste) lub przecinających się pod kątem ostrym (sprzęgła przegubowe), w celu przeniesienia momentu i ruchu obrotowego, przy zachowaniu równości średnich momentów obrotowych w elemencie czynnym i biernym.