Maszynoznawstwo

Stanowisko do montażu i demontażu łożysk

Wstęp:

Tematem mojej pracy jest stanowisko do montażu i demontażu łożysk. Łożyska są to ruchome elementy potrzebne w celu zapewnienia prawidłowej pracy elementów maszyn poruszających się ruchem obrotowym (osi, wałów oraz części maszyn na nich osadzonych).
Aby łożyska spełniały podane zadania, tzn.

Wytaczarki oraz wytaczarko-frezarki

Wytaczarki są to obrabiarki przeznaczone do obróbki otworów o wysokiej dokładności wykonania.
Wielkością charakterystyczną wytaczarki jest największa średnica wytaczania, a wielkościami pomocniczymi są wymiary powierzchni roboczej stołu lub wymiary gabarytowe przedmiotu obrabianego.
Wytaczarki umożliwiają wykonywanie otworów dokładnych - zaliczają się do piątej klasy dokładności i o małej chropowatości powierzchni - Ra ≤ 0,08 mm.

Zasady bezpieczeństwa przy obróbce ręcznej

Mimo szerokiej mechanizacji i automatyzacji przemysłu niektóre podstawowe operacja przy obróbce części i wyrobów muszą być w dalszym ciągu wykonywane ręcznie. Na przykład montaż i regulacja wielu obrabiarek, maszyn i przyrządów produkowanych przez przemysł maszynowy nie może obejść się bez ręcznej pracy ślusarzy montażowych.

Zajecia terenowe z mechanizacji rolnictwa

Zajecia terenowe z mechanizacji rolnictwa

Zabezpieczenia przed zanikiem cisnienia w układach automatyki

1. Wiadomości wstępne
1.1. Cechy charakterystyczne pneumatycznych urządzeń automatyki
1.2. Struktura przyrządowa układów automatyki z aparaturą pneumatyczną
2). Podstawowe elementy i zespoły przyrządów
pneumatycznych
2.1 .- Opory pneumatyczne,
2.