Materiałoznawstwo

Stale narzędziowe

Stale narzędziowe


1. Wprowadzenie
Rysunek 1. Klasyfikacja stali narzędziowej.

Stal narzędziowa to stal, z której wykonuje się narzędzia do kształtowania wszystkich grup materiałów: metali (przez kucie, cięcie, wyciskanie, ciągnienie, walcowanie lub odlewanie do form metalowych oraz do kształtowania), polimerów, ceramik oraz kompozytów.

Alotropia, austenit, bainit, itp.

Alotropia, zjawisko występowania jednego pierwiastka w różnych postaciach w tym samym stanie skupienia ale różnej budowie sieci krystalograficznej.
Austenit, roztwór stały węgla w γ-żelazie, zawierający nie więcej niż 1,7% węgla. Występuje w zakresie temperatur 710-1535˚C. Składnik stopowy stali i stopowych żeliw.

Aluminium

Aluminium i jego stopy 1.Własności i pochodzenie aluminium Ad1.Aluminium odznacza się barwą srebrzysto białą jest odporne na wpływy atmosferyczne i działanie słabych kwasów . Odznacza się dobrą przewodnością elektryczną i cieplną .Jest Plastyczne ciągliwe kowalne w stanie stałym ma nie znaczną wytrzymałość i stosowane jest jako listwy ozdobne.

Analiza termiczna

•faza - jest to jednorodna część stopu, oddzielona od pozostałej jego części granicą międzyfazową. Poszczególne fazy stopu, zwykle dość znacznie różnią się między sobą właściwościami. Liczba, rodzaj i własności faz są uzależnione od składu chemicznego stopu.
•układ - to zbiór faz znajdujących się w stanie równowagi termodynamicznej.