Materiałoznawstwo

Rentgenografia strukturalna

Promieniowanie rentgenowskie posiada charakter elektromagnetyczny.
Promieniowanie to może być wytworzone przez lampy rentgenowskie, akcelera¬tory oraz źródła izotopowe.
Lampa rentgenowska składa się z cylindra szklanego, wewnątrz którego znajdują się elektrody zakończone końcówkami metalowymi, stanowiącymi sty¬ki kontaktowe, do których dołącza się wysokie napięcie - rys.

Sposoby skręcania nitek

SPOSOBY SKRĘCANIA NITEK

-włókna odcinkowe i jedwabne podczas przędzenia mogą być skręcane w dwóch kierunkach
*kierunek lewy : S
*kierunek prawy : Z
-skręt nitek decyduje o ich wytrzymałości ,wydłużeniu i wyglądzie itp.
-n i t k i p o j e d y n c z e noszą nazwę przędzy lub jedwabiu.

Składniki chemiczne produktów – białka, węglowodany

Składniki chemiczne produktów – białka, węglowodany

Składniki pokarmowe dzielimy na 5 grup:

1. białka
Są potrzebne do budowy nowych i odtwarzania starych komórek. Należą więc do składników budulcowych organizmu, stanowią 50% suchej masy ciała. Wchodzą w skład każdej komórki zarówno organizmów zwierzęcych jak i roślinnych.

Rysunek techniczny

1. Rola rysunku w technice.
W technice jedną z podstawowych form przekazywania informacji (np. między konstruktorem jakiegoś urządzenia a jego wykonawcą) jest rysunek. Rysunek techniczny jest specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i przepisów. Dzięki zwięzłemu i przejrzystemu wyrażaniu kształtów i wymiarów odwzorowywanego przedmiotu rysunek techniczny dokładnie wskazuje jak ma wyglądać ten przedmiot po wykonaniu.