Materiałoznawstwo

Elementy Indukcyjne

Transformatory
Transformator składa się w swojej najprostszej formie z żelaznego rdzenia z nawiniętymi dwoma uzwojeniami, które są ze sobą sprzężone magnetycznie. Sprzężenie oznacza, że pole magnetyczne wytworzone w jednym uzwojeniu obejmuje uzwojenie drugie. Do działania wykorzystuje on zjawisko indukcji wzajemnej.

Epoki metali

Tabela: nazwa epoki, nazwa metalu, symbol chemiczny, pozyskiwanie, właściwości metalu, zastosowanie dawniej, zastosowanie obecnie.

Fizykochemiczne podstawy budowy materiałów - przedmiot Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa

jest to moja praca kontrolna z przedmiotu Techniki wytwarzania z materiałoznawstwa na kierunku BHP (2007 r, Isem) w Centrum Edukacji Kadr..

Materiał to wszystkie substancje, z których wykonano przedmioty materialne. Materiałami w pojęciu technicznym nazywa się ciała stałe, których właściwości czynią je użytecznymi dla człowieka, gdyż wykonuje się z nich złożone produkty pracy – przedmioty użytkowe, narzędzia, konstrukcje i budowle, maszyny i pojazdy, broń, dzieła sztuki itp.

Gwinty metryczne, walcowe, luźne

A. Pajnowski klasa 4 „k”


Gwinty metryczne

1. Pomiary gwintów metrycznych walcowych, opis postaci geometrycznej gwintu metrycznego walcowego.

a) podział gwintów
b) parametry gwintów

2. Układ tolerancji i pasowań gwintów metrycznych walcowych z pasowaniem luźnym.

Hartowanie

Hartowanie jest to zabieg cieplny polegający na nagrzaniu elementu do temperatury 30 – 50 C powyżej Ac , wygrzaniu w tej temperaturze i następnym oziębianiem w celu uzyskania struktury martenzytycznej lub bainitycznej. Wyróżniamy następujące rodzaje hartowania:
- hartowanie na wskroś
· martenzytyczne
· stopniowe
· izotermiczne (bainityczne)
· z wymrażaniem
· patentowanie
- hartowanie powierzchniowe
· martenzytyczne
· z wymrażaniem

Hartowaniem objętościowym nazywa się operację obróbki cieplnej stali składającą się z zabiegów nagrzewania na wskroś do temperatury austenityzowania, wygrzewania w tej temperaturze i chłodzenia z szybkością pozwalającą uzyskanie struktury martenzytycznej i bainitycznej.