Okres międzywojenny

20-lecie między wojenne i przemiany cywilizacyjne.

1) Słabości traktatu wersalskiego

Traktat w Rapallo – podpisany został przez Niemcy i Rosję bolszewicką. Oba państwa łączyła niechęć do postanowień traktatu wersalskich. Jego skutkami były zbrojenia Niemiec wbrew jego postanowieniom.

Traktat w Locarno (1925r) – podpisany przez Niemcy, mówił o nienaruszalności granic Francji i Belgii.

Aleksander i Leokadia Mikołajkowowie

W okresie międzywojennym i powojennym Dębicy w działalności PCK szczególnie wyróżniał się Aleksander Mikołajków –lekarz w okresie wojny z żoną Leokadią -higienistką .
Razem współpracowali z Główną Radą Opiekuńczą , a ich dom był ośrodkiem podziemnej działalności PCK m.in. dla Armii Krajowej.

Artykuł z "Kryształowej nocy"

Kryształowa noc
Wszyscy jeszcze pamiętamy absurdalne wydarzenie z przed trzech lat - wydanie rasistowskich ustaw norymberskich. Byliśmy pewni, że na tym się zakończy, ale wszyscy się myliliśmy. Wczorajszej nocy, bojówki hitlerowskie zorganizowały przemarsz ulicami miast. W całej Rzeszy tłuczone były szyby w żydowskich mieszkaniach i sklepach.

Czy powstanie styczniowe mogło zakończyć się inaczej?

22 stycznia 1863 roku. Wybuch powstania. Narastający rosyjski terror zaczął przeszkadzać Polakom. Rozpoczęli największe powstanie w dziejach naszego kraju. Jednak mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską. Rosjanie tuż po stłumieniu powstanie rozpoczęli surową rusyfikację społeczeństwa polskiego, mającej na celu upodobnienie Kongresówki do innych prowincji Imperium Rosyjskiego.

Galicja i Śląsk Cieszyński w dobie autonomii.

Galicja i Śląsk Cieszyński w dobie autonomii.


Plan:
1.Geneza autonomii.
2.Władza w dobie autonomii.
3.Partie polityczne.
4. Sądownictwo.
5.Postacie.
6.Nauczanie.
7. Podsumowanie.

Autonomia - możliwość stanowienia norm samemu sobie; w znaczeniu politycznym samozarządzanie częścią lub całością terytorium kraju, w zakresie wyznaczonym przez konstytucję.