Fizyka

Ruch drgający

RUCH DRGAJąCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga.

Wielkości opisujące ruch drgający to:
* amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi
* częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie
* okres drgań - czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie

RUCH HARMONICZNY - jest to ruch powtarzający się.

Ruch

1. Na czym polega względność ruchu?
Względność ruchu to znaczy, że ruch może być opisywany wyłącznie względem innych ciał.
2. Opisz doświadczenie Michelsona – Morleya oraz wyniki doświadczenia.
Światło wychodziło ze źródła i padało na płytkę światłodzielącą A. Część wiązki biegła do zwierciadła B, a część do zwierciadła C.

Ruch

ruch drgający: ruch tłoków w silnikach spalinowych ruch strun gitary bicie serca a także ruch cząst. w ciałach stałych ruch harmoniczny: będzie wtedy kiedy uda nam się wytworzyć sytuację w której opory ruchu byłyby pomijalne małe. oscylator hormoniczny: to wahadło, ciało wykonuje drgania harmoniczne.

Ruch - tor , cechy itp.

Ruch – jest to zmiana położenia ciała ( punktu materialnego) w czasie ,
względem układu odniesienia

Układ Odniesienia – jest to ciało lub układ ciał ( z którym można związać
określony układ współrzędnych ) względem którego rozważamy ruch .

Tor ruchu - jest to linia po której porusza się ciało albo : |||| , jest to zbiór punktów
określających kolejne położenia ciała w przestrzeni ( linia zakreślana przez
poruszający się punkt .

Ruch drgający

1. Odwainik zawieszony na spretynie, kulka zawieszona na nit-ce, struna zamocowana na koncach itp., po wychyleniu z po~ iozenia rownowagi wykonuja_ ruchy zwane okresowymi drga niami gasnacymi (tfumionymi).
2. Aby scharakteryzowac ruch drgajacy. podajemy amplitude i okres iub cz$stot!iwosc.