Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czy chrześcijanin może przyjąć teorię ewolucji?

Czy w ogóle jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź na to pytanie?

Sadzę że tak, jednak na początku musimy zapoznać się z kwestią ewolucjonizmu i jego założeniami.
-Ewolucjonizmu który w dzisiejszym świecie mass mediów jest tak "propagowany" ewolucjonizmu który został nam wpojony czy istnieje jakaś alternatywa?

Czym tak naprawdę jest ewolucjonizm.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Święty Paweł urodził się w Tarsie w Cylicji. Jego właściwe imię to Szaweł. Wedle ówczesnego zwyczaju, miał jeszcze drugie imię Paweł, które później ? kiedy został apostołem używał wyłącznie. Urodził się prawdopodobnie między 1 a 10 rokiem po Chrystusie. Z domu rodzicielskiego wyniósł wychowanie głęboko religijne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Święto św. Stanisława Kostki obchodzono 13 listopada, obecnie (od 1969 roku) obchodzi się 18 września, aby na początku roku szkolnego młodzież mogła mu oddać chwałę i polecić się jego wstawiennictwu.
Dzieciństwo

Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie (ok. 4 km od Przasnysza) na Mazowszu, w końcu grudnia 1550 roku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ostatnio na lekcji religii poruszaliśmy temat tzw. ?tajemnicy początku?, czyli historii powstania świata i człowieka. Jest to temat dość zawiły i wymagający głębszego zastanowienia. Ja uważam, że można pogodzić wiarę w stworzenie świata przez Boga z naukowymi teoriami na jego powstanie.
W kwestii powstania świata są podzielone zdania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Uważam, że przykazania w naszych czasach nie są przestrzegane. Pierwsze ,,nie będziesz miał bogów cudzych prze de mną?? informuje nas, że nic nie powinno być dla nas ważniejsze od Boga. I tu nawiązując do trzeciego punktu dekalogu ,,pamiętaj abyś dzień świętych święcił? uważam, że są one łamane.