Biologia

Sawanna, safari - referat (w formie pliku)

dołączam plik

Skorupiaki żyjące w wodzie- rak.

Rak jest przedstawicielem skorupiaków. Jego ciało zbudowane jest z głowotułowia, odwłoka i 19 par odnóży;
-Pierwsze dwie pary są to czułki (spełniają funkcję narządów zmysłów)
-Żówaczki, dwie pary szczęk, trzy pary szczękonóży, aparat gębowy
-Kleszcze służą do chwytania zdobyczy
-Cztery pary odnóży krocznych
-Sześć par odnóży odwłokowych z których pięć par podtrzymuje jaja które składa samica.

Skorupiaki

Skorupiaki - bezkręgowe zwierzęta należące do stawonogów, w większości wodnych. Wiele gatunków wchodzi w skład planktonu.

Większość skorupiaków żyje w morzach,tylko niektóre w wodach słodkich
Mniejsze stawonogi oddychają całą powierzchnią ciała, większe skrzelami lub płucami odwłokowymi.

Skala porostowa

Skala porostowa, metoda bioindykacji, (dla obszaru Polski opracowana przez J. Kiszkę - 1990 i U. Bielczyk - 1994), polegająca na określeniu stopnia skażenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki za pomocą wskaźników biologicznych, tj. porostów.
Istnieje 7 stref skali porostowej i 4 podstawowe rodzaje porostów ze względu na budowę plechy: skorupkowe, proszkowate (dość duże zanieczyszczenie powietrza), krzaczkowate (średnie zanieczyszczenie) i listkowate (bardzo małe zanieczyszczenie).

Skala porostowa

Skala porostowa(bardzo skrótowo)-za jej pomocą, poprzez obserwacje typów plech porostów rosnących na korze drzew liściastych, można ocenić skalę zanieczyszczenia powietrza na danym terenie. Istnieje 7 stref skali porostowej i 4 podstawowe rodzaje porostów ze względu na budowę plechy: skorupkowe, proszkowate (dość duże zanieczyszczenie powietrza), krzaczkowate (średnie zanieczyszczenie) i listkowate (bardzo małe zanieczyszczenie).