Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czarna dziura – obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni (prędkość ucieczki jest większa od prędkości światła). Według niektórych teorii przeciwieństwem czarnej dziury ma być biała dziura.
W ramach fizyki klasycznej żaden rodzaj energii ani materii nie może opuścić czarnej dziury.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Słońce ? główne źródło E na Ziemi. Życie na Ziemi jest możliwe dzięki Es. Wprawdzie odkryto ekosystemy ( m.in. głębin morskich ) oparte na energii chemicznej, ale Es jest główną formą wydatkową. Es przepływa przez ekosystem Ziemi. Dzięki niej możliwy jest obieg materii na Ziemi. Z obiegiem materii wiążą się obiegi biochemiczne poszczególnych pierwiastków:
? węgla
? azotu
? fosforu
? siarki
Związki organiczne produkowane są ze związków mineralnych z wykorzystaniem Es w procesie fotosyntezy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Uważam, że nauka biologi może mi się przydać w życiu, ponieważ dzięki niej poznaję otaczający mnie świat i zasady jego funkcjonowania.
"Biologia - nauka zajmująca się badaniem życia". Ten przedmiot uczy mnie o moim własnym życiu, organizmie, budowie mojego ciała i regułach jego funkcjonowania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Torfowisko– jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
OBIEG WEGLA- w przyrodzie mamy roznorodne zrodla wegla np. dwutlenek wegla, wegiel kamienny, wegiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny i weglany wapnia. Rośliny do procesu fotosyntezy wykorzystuja wegiel z zasobow CO2. Z pokarmem roślinnym wegiel trafia do org. Roślinożernych a nastepnie mięsożernych.