Zarządzanie

Cechy przywódcy

Cechy Przywódcy

ENTUZJAZM Czy można sobie wyobrazić lidera, któremu brakowałoby entuzjazmu?
INTEGRALNOŚĆ Ta cecha sprawia, że ludzie ufają przywódcy. A zaufanie jest podstawą wszelkich stosunków międzyludzkich, zarówno zawodowych jak i prywatnych. Integralność to nie tylko wewnętrzna spójność osobowa, ale także przywiązanie do pewnych wartości zewnętrznych, jak dobroci i prawdy.

Dyscypliny naukowe zajmujące się pracą

Dyscypliny naukowe zajmujące się pracą:
1. PEDAGOGIKA – nauka o wychowaniu, o celowym oddziaływaniu ludzi na innych, wychowanie świadome i celowe.
Zakres problematyki w pedagogice:
- kształcenie przedzawodowe (jak przygotować dzieci i młodzież do procesu pracy)
- kształcenie zawodowe (przydatność zawodowa)
- doskonalenie zawodowe (zmiana zawodu, kariera).

Cyberterroryzm

Cyberterroryzm jako zagrożenie XXI wieku
Terroryzm, jako zjawisko nieodłącznie związane z naszym życiem społecznym, funkcjonuje nierozerwalnie w odniesieniu do innego aspektu historii ludzkości, mianowicie do polityki. Pamiętajmy przy tym, ze historia terroryzmu jest dłuższa od dziejów państwowości.

Charakterystyka systemu kadrowego organizacji.

Każdy system kadrowy obejmuje przedsięwzięcia nakierowane na realizację misji i celów firmy, które są osiągane poprzez pozyskiwanie kompetentnych ludzi na poszczególne stanowiska. Wiąże się z tym umiejętność stymulowania do wydajniejszej pracy: stosowanie doradztwa zawodowego i personalnego ( wewnątrz organizacji ).