Chemia

Alkany, alkeny i alkiny - podstawowe reakcje i pojęcia

POJĘCIA:
- izomeria – zjawisko występowania zw. chemicznych o tym samym wzorze sumarycznym a różnej budowie, właściwościami chemicznymi i fizycznymi
a) położenia podstawnika – izomeria polegająca na różnym poł. podstawnika
b) położenia podwójnego/potrójnego wiązania – izomeria polegająca na różnym poł.

Detergenty

1. Wstęp
Detergenty są środkami czyszczącymi, powszechnie używanymi zarówno w gospodarstwach domowych jak i w przemyśle. Dzielimy je na mydła i detergenty syntetyczne, nie zwierające mydeł. Te ostatnie zresztą często określamy po prostu mianem detergentów, wyłączając z tej ogólnej nazwy mydła.

Leki przeciwbólowe

Od niepamiętnych czasów medycyna ludowa stosowała mleczny sok wyciekający z niedojrzałych makówek jako skuteczny środek przeciwbólowy i nasenny. Zażywany w większych dawkach wywoływał sen letargiczny, a potem śmierć. W Polsce istniał niegdyś na wsi zwyczaj pojenia niemowląt odwarem z makówek, by długo spały i nie płakały.

Promieniotwórczość

Promieniotwórczość zdolność emitowania przez pewne pierwiastki promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość pierwiastków występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością naturalną, otrzymywanych zaś w wyniku reakcji jądrowych - promieniotwórczością sztuczną.

Tlenki metali, tlenki niemetali, tlenki półmetali, wodorotlenki zasadowe, wodorotlenki amfoteryczne, wodorki

Tlenki metali
K2O tlenek potasu zasadowy
Na2O tlenek sodu zasadowy
MgO tlenek magnezu zasadowy
CaO tlenek wapnia zasadowy
BaO tlenek baru zasadowy
Al2O3 tlenek glinu amfoteryczny
SnO tlenek cyny (II) amfoteryczny
SnO2 tlenek cyny (IV) amfoteryczny
PbO tlenek ołowiu (II) amfoteryczny
PbO2 tlenek ołowiu (IV) amfoteryczny
CrO tlenek chromu (II) zasadowy
Cr2O3 tlenek chromu (III) amfoteryczny
CrO3 tlenek chromu (VI) kwasowy
MnO tlenek manganu (II) zasadowy
MnO2 tlenek manganu (IV) amfoteryczny
MnO3 tlenek manganu (VI) kwasowy
Mn2O7 tlenek manganu (VII) kwasowy
FeO tlenek żelaza (II) zasadowy
Fe2O3 tlenek żelaza (III) amfoteryczny (b.