Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
alkany
-reakcja z chlorowcami(substytucja)
CH4+X2=>CH3X+HX
alkeny
reakcja addycji(przyłączanie)-zmiana na alkany,podwójne na pojedyncze
-z chlorowcami
CnH2n+X2=>CnH2nX2
-z chlorowcowodorami
CnH2n+HX=>CnH2n+1X
-z wodorami
C

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Destylacja

Metoda ta jest używana do oczyszczania (nosi wówczas nazwę destylacja prosta) albo rozdzielania substancji ciekłych (określana mianem destylacja frakcyjna lub refrakcja).
Destylacja opiera się na wykorzystaniu różnicy temperatur wrzenia cieczy rozdzielanych lub substancji ciekłei zanieczyszczeń (w przypadku stosowania tej metody do oczyszczania).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Co to jest promieniotwórczość?
Promieniotwórczość (radioaktywność) jest to zjawisko samoistnej przemiany jednych jąder atomowych w inne. Głównymi procesami odpowiedzialnymi za promieniotwórczość są: rozpad beta, rozpad alfa, wychwyt elektronu, spontaniczne rozszczepienie.
Istnienie promieniotwórczości w przyrodzie (promieniotwórczość naturalna, tło promieniowania przenikliwego) odkrył w roku1896 H.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Leki przeciwbólowe

Kwas salicylowy:Kwas salicylowy - nazwa chemiczna: kwas o-hydroksybenzoesowy, jest krystalicznym, białym ciałem stałym, o słodko-kwaśnym smaku. Trudno rozpuszcza się w zimnej, dobrze rozpuszczalny na gorąco i w alkoholu etylowym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Tlenki są to zwiążki pierwiastków (metali i niemetali) z tlenem, w których tlen wystepuje na 2 stopniu utleniania.

2. Z przedstawionych równań wynika,że do podstawowych metod otrzymania tlenków należą:

- bezpośrednia synteza z pierwiastków.
- utlenianie lub redukcja innych tlenków
- rozkład termicznych niektórych soli kwasów tlenowych lub wodorotlenków metali.