Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
"Odprawa posłów greckich" jest dramatem, który naśladuje dramaty starożytne:
1. Zasada trzech jedności
- miejsca - Troja
-czasu- akcja trwa nie dłużej niz jeden dzien
- akcji- zdarzenia przedstawione w dramacie dotycza jednego niewielkiego epizodu z historii wojny trojańskiej
2.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na przestrzeni wielu wieków twórcy literaccy zastanawiali się w swoich dziełach nad tym, jak żyć szczęśliwie i dobrze. Przykładowo w starożytności mówiła o tym Biblia, a w średniowieczu powstały ideały: władcy, rycerza i świętego. Dlaczego w takim razie renesans, w którym w centrum zainteresowania stanął człowiek, miałby nie poruszyć tego tematu?

Jednym z dwóch prądów renesansowych był humanizm (z łac.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dobie renesansu literatura parenetyczna nadal pozostawała modna. Nowa optymistyczna epoka propagowała nowe wzorce osobowe, ideały godne naśladowania. Nie są to już średniowieczne posągi rycerza, władcy i świętego. Wzorce parenetyczne renesansu to:

- Wzorowy ziemianin, przedstawiany głównie u Reja, choć także w "Pieśni świętojańskiej o Sobótce" Jana Kochanowskiego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wacław Potocki jest twórcą czasów baroku, czasów dla Polski i Polaków bardzo trudnych. Jego utwory stanowią tak jakby ówczesny rachunek obywatelskiego sumienia narodu. W wierszach tego wielkiego miłośnika tradycji szlacheckiej dostrzec można odbicia cech charakteru i postępowania szlachty polskiej oraz ówczesną sytuację istniejącą w państwie polskim.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Fraszką nazywamy utwór liryczny, utrzymany w żartobliwej formie, zakończony lekką dowcipną puentą. Polskim mistrzem tego gatunku był Jan Kochanowski. Użyte przez niego w jednym z wierszy słowo fraszka (drobiazg), stało się określeniem dla tego typu utworów (Rej swoje dzieła nazywał figlikami).