Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
biblia, antyk- trzy ważne osoby
Losy tych postaci wyrosły poza ich jednostkowa historię, po dziś dzień są dla naszego kręgu kulturowego mitem, symbolem świętością od nich należy zacząć rozważania o cierpieniu, choć przecież każdą z postaw, każda z tych biografii to inny scenariusz cierpienia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Książka, mimo iż w dzisiejszych czasach musi walczyć o czytelnika i jego czas z wieloma środkami masowego przekazu typu telewizja, radio, prasa, czy chyba najgroźniejszy dziś przeciwnik – internet, nadal pozostaje dla wielu ludzi skarbnicą wiedzy o życiu, świecie, o innych ludziach. Nadal stanowi podpowiedź jakie postawy przyjmować w życiu, jak zachowywać się w stwarzanych nam przez życie sytuacjach, nadal uczy jak po prostu żyć…

Nie istniałby taki stan, książka nie miała by ugruntowanej tak silnej pozycji w życiu człowieka gdyby nie stwarzany i kształtowany przez stulecia nawyk czytania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Człowiek jest sam w sobie istota niezmiernie złożoną. Pierwszą trudnością jaka napotyka, jest poznanie samego siebie. Poznając siebie, człowiek pyta się o swe miejsce w świecie, o położenie, o stosunek do swego własnego losu. Jest on bowiem dla samego siebie tajemnicą. Dlatego też wezwanie, które przypomniał Sokrates: „gnoti se auton” (poznaj samego siebie) jest wciąż aktualne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W "Dziadach cz. III" Adama Mickiewicz i w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego ukazane są działania społeczeństwa w zakresie wyzwolenia narodu. W "Dziadach" patriotyczna młodzież podejmuje walkę z zaborcą. Młodzi ludzie są więzieni i prześladowani. Czeka ich zsyłka. W "Weselu" natomiast naród nie jest zdolny do walki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Człowiekowi od niepamiętnych czasów towarzyszy cierpienie. Ma ono swoje korzenie już w Starym Testamencie. Właściwie, to zapoczątkowali je Adam wraz z Ewą, kiedy to po przez swoje nieposłuszeństwo wobec Boga zostali skazani na wygnanie z Edenu. Stwórca skazał kobietę słowami: „Będziesz w bólu dzieci rodzić…” Tak więc uczucie to jest nam przypisywane bez względu na czas, w jakim żyjemy.