Administracja

Prawoznawstwo - zagadnienia podstawowe

1. Czym jest prawo?
Sposób widzenia prawa może być czysto racjonalny ? prawo jest tym, co ustanowią organy władzy publicznej. Wedle odwiecznych pojęć prawem są także tkwiące w naszym umyśle podstawowe normy, jako pochodne prawa boskiego albo naturalnego porządku. Wiąże się z tym sprawa praw ludzkich (podmiotowych), niezbywalnych, których prawodawca naruszyć, usunąć nie może.

Prawo wyznaniowe w UE

Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej

Aby mówić o prawie wyznaniowym w UE moim zdaniem należałoby zacząć od definicji prawa wyznaniowego. Jak czytamy w Wielkiej Encyklopedii:
Prawo wyznaniowe jest to gałąź prawa, która reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne oraz określa zasady tworzenia i ramy działania kościołów i związków wyznaniowych.

Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - dr Wojciech Włodarczyk
Prawo własności intelektualnej:
1)w znaczeniu przedmiotowym
2)w znaczeniu podmiotowym
1) w znaczeniu przedmiotowym ? normy prawne określające nabywanie, zmianę, utratę
i ochronę praw własności intelektualnej
Prawo własności intelektualnej jest dyscypliną prawa wyodrębnioną wg kryterium przedmiotowego (co regulują?).

Prawo zobowiązań

Są to notatki z prawa zobowiązań. Przydadzą się z penością studentom WSSS w Suwałkach.Prawo cywilne jest jedną z głównych gałęzi współczesnego prawa. Wraz z dwoma innymi podstawowymi gałęziami prawa, tj. prawem administracyjnym i prawem karnym, współkształtuje ono warunki życia jednostek i społeczeństw.