Budownictwo

25 pytań ogólnych z budownictwa z odpowiedziami

1 Zarys ewolucji polskiego prawa budowlanego.
Początków pr.bud. można dopatrywać się w normach kształtujących zabudowę i architektoniczno-budowlane zagadnienia, w regulaminach bud obowiązujących w średniowieczu. Pr.bud. powstało w Europie w XIX w, w okresie podziału Polski na zabory: austryjacki, rosyjski,pruski.

Adaptacja istniejącego mieszkania m 5 w budynku wielorodzinnym dla osoby niepełnosprawnej

Adaptacja istniejącego mieszkania m 5 w budynku wielorodzinnym dla osoby niepełnosprawnej
-
2004/2005

Spis treści:


I. Część opisowa
1. Podstawa i cel opracowania………………………4
2. Podstawowe parametry i wytyczne……………………4
3. Ogólna charakterystyka całego budynku………….

Analiza techniczna i ekonomiczna materiałów termoizolacyjnych

Wstęp

Żeby ogrzewać budynki skutecznie i tanio, czyli efektywnie, należy przede wszystkim ograniczyć straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, a następnie zadbać o efektywność systemu grzewczego. Można też pomyśleć o racjonalnym wykorzystaniu ciepła przez jego odzysk np. z wentylacji.

Asfalty upłynnione

Asfalty upłynnione-„cut back”- stan płynny uzyskuje się poprzez ciężkie benzyny (na zimno)rozpuszczalniki: -wysokocząsteczkowy:olej kezytowy, olej wrzecionowy olej smołowy - łatwolotny: benzyna, solwent nafty, benzol, olej obojętny, benzyna lakowa , ksylan
-100-40  p
- 100-200  c
- upłynniamy 10-40 ,-stoss.

Beton

Beton
Beton - sztuczny zlepieniec kamienny, powstały przez związanie kruszyw skalnych za pomocą spoiw lub lepiszcz. Zamiast kruszyw skalnych stosowane są też kruszywa sztuczne nieorganiczne lub organiczne. Kruszywa drobnoziarniste używane do betonów są nazywane często wypełniaczami.
Klasyfikacja betonów ze względu na gęstość objętościową:
• betony ciężkie - o  2600 kg/m3,
• beton zwykły - o = 2600 kg/m3  2000 kg/m3 ,
• betony lekkie o = 800 kg/m3  2000 kg/m3
Klasyfikacja ze wg na składniki:
• betony cementowe,
• betony żywiczne,
• betony asfaltowe,
• betony żwirowe,
• betony tłuczniowo-keramzytowe,
• betony łupkoporytowe,
• betony strużkowe, itd.