Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Najwybitniejszy Polski pedagog przełomu XIX i XXw. W sposób decydujący przyczynił się do unaukowienia pedagogiki polskiej. Był inicjatorem psychologii wychowawczej, autorem licznych prac naukowych z dziedziny pedagogiki, psychol., fizjol., a jednocześnie organizatorem żywego u nas ruchu pedagogicznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jan z Czarnkowa (ok.1320-1387) podkanclerz, archidiakon gnieźnieński. Słynny kronikarz. Studiował prawo, ale mówi się także, że studiował na jednym z włoskich uniwersytetów. Zajmował się gromadzeniem materiałów historycznych. Był człowiekiem energicznym i pokazał się jako biegły dyplomata. Po śmierci Kazimierza Wielkiego został oskarżony o kradzież insygniów królewskich z grobowca króla, przywłaszczenie znacznych sum pieniędzy oraz inne pomówienia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Janusz Korczak znany również jako "Stary Doktor". Był lekarzem i pedagogiem, jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit. Urodził się 22 lipca 1878r. albo 1879r. w Warszawie. Roku urodzenia nie można już teraz ustalić. Pochodził z rodziny zamożnego adwokata pochodzenia żydowskiego, która od dawna wrosła w polską kulturę i tradycję.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Ten chłopiec nie ma ambicji”-mówiła o sześcioletnim Henryku jego matka, a ojciec wprost nazywał go „gapą i cymbałem”, a nawet „idiotą i osłem”. Jednakże ów „gapa i cymbał” bardzo wcześnie wiedział, co stanie się jego powołaniem. W wieku zaledwie 15 lat myślał o napisaniu wielkiego studium na temat dziecka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jarosław Marek Rymkiewicz urodził się 13.07.1935 r w Warszawie,polski poeta,eseista,dramatopisarz i krytyk literacki. Po wojnie mieszkał w Łodzi , gdzie chodził do szkoły średniej i ukończył filologię polską na tamtejszym uniwersytecie.
Debiutował na łamach prasy jako poeta. W 1957 r wydał swój pierwszy zbiór wierszy pt.