Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Tytuły utworów literackich mają wielorakie zadania. Często stanowią zapowiedź treści dzieła, symbolizują znaczenie głównych wątków lub stanowią wskazówkę, mającą pomóc czytelnikowi w zrozumieniu i interpretacji przekazanej przez autora fabuły.

Zagadnienie to dotyczy także powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego i „Granicy” Zofii Nałkowskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Temat: Na podstawie fragmentu „Malowanego ptaka” Jerzego Kosińskiego i opowiadania „Dzień na Harmenzach” Tadeusza Borowskiego udowodnij, że wojna ma destrukcyjny wpływ na psychikę człowieka.


Każda wojna była, jest i będzie koszmarem i okrucieństwem wobec osób, które w niej ucze-stniczyły.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
"Lawina bieg od tego zmienia, / po jakich toczy się kamieniach". W cytacie tym Miłosz chce nam powiedzieć, że chociaż jesteśmy małymi kamykami, możemy zmienić bieg potężnej lawiny. Jesteśmy w stanie sprawić, by nie zalała nas swoją niszczącą siłą. Nie jesteśmy bezwolni, bo chociaż życie przetacza się po nas bez naszego udziału, to jednak my decydujemy o tym w którym kierunku się potoczy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W Lalce Bolesław Prus ukazuje czytelnikowi świat w dobie kapitalizmu, gdzie najważniejsze stają się dobra materialne i własne korzyści. W okresie tym propagowane są hasła pracy u podstaw i pracy organicznej.
To właśnie w takiej epoce poznajemy Geista, człowieka uczonego, całkowicie oddanego nauce.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Każdy człowiek ma swój rozum i patrzy na innych ludzi pod swoim własnym pryzmatem który ma umieszczony w głowie. Wszyscy patrzą na innych pod takim kontem aby było im lepiej i chcieli by podporządkować sobie innych do siebie. Takie przykłady ludzi możemy znaleźć na przykład w lekturze: „Granica” Zofii Nałkowskiej.