Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Części mowy
Części odmienne Części nieodmienne

rzeczownik, przysłówek,
przymiotnik, zaimek przysłowny,
czasownik, przyimek,
liczebnik spójnik,
zaimek: wykrzyknik,
rzeczowy; partykuła.
przymiotny;
liczebny.

Rzeczownik odpowiada na pytania kto? co? Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czasownik
Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy jednak osobowe formy czasownika, odmieniające się przez tryby (śpij - spałbym), czasy (śpi - spał), osoby (śpię - śpisz), liczby (śpi - śpią) i rodzaje (spał - spała).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zaimki-odpowiadają na pytania tych częsci mowy które zastępują rzecz-ja ty on ona ktoś coć nikt nic przymiot-mój swój nasz wasz który ten inny ta ci te liczeb- ile tyle przysłowny- występuje w funkcii przysłówka i odpowiada na jego pytania tak tu tam skąd kiedyś przyimek-jest niesamodzielną częscią mowy dopiero w połączeniu z innym wyrazem tworzy całość znaczeniową wyr przyim spójnik spaja łączy wyrazy w zdaniu lub zdaina składowe w zdaniach złożonych i oraz a lecz jednak że wykrzyknik wyraża uczucia emocje rozkazy woję mówiącego wzruszenie zawołanie ach och halo aj oj bęc ha o partykuła wyraża uwydatnia pytanie rozkaz zaprzeczenie przypuszczenie życzenie bym byś czy nie niech oby byle no że ż li imiesłowy przymiotnikowe czynne-ący ąca ącej oznacza czynność wykonywaną w tym samym czasie co ta o której mówi czasownik bierne-ny(wykonywany) ony ty(rozbity)tworzymy od czasowników przechodnich przysłówkowe współczesne ąc czynność w tym samym czasie w którym odbywa się wyrażona przez czasownik np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Części mowy

rzeczownik, przysłówek,
przymiotnik, zaimek przysłowny,
czasownik, przyimek,
liczebnik spójnik,
zaimek: wykrzyknik,
rzeczowy; partykuła.
przymiotny;
liczebny.
Rzeczownik odpowiada na pytania kto? co? Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przymiotniki :
-odpowiadają na pytania : JAKI? JAKA? JAKIE?
-oznaczają cechy osób, przedmiotów, zjawisk
-w zdaniu łączy się z rzeczownikiem
-odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.
W liczbie pojedyńczej:
*rodzaj męski (ten)
*rodzaj