Matematyka

Twierdzenie pitagorasa - prezentacja

twierdzenie pitagorasa

Ułamki, procenty-zadania

1) Zapisz w postaci dziesiętnej i skróć:
-0,875
-0,375
-0,0000854
-0,3948
-0,0000125
-0,1875

2) Podaj największą liczbę całkowitą, która jest mniejsza od
-3/4
- -0,01
- -44/5
-45/9
- -45/9

3) W lipcu w 1998r.

Ułamki

Ułamków---> Jest to program do obliczania takich ułamków
każdy ułamek rozpisze i na końcu skróci

Układ równań jak liczyć. Prosty przykład i objaśnienia.

{x+y=5
x-y=15

Pierwszym etapem rozwiązywania układu równań metodą przeciwnych współczynników (tą prostszą i krótszą metodą) jest pomnożenie LEWYCH STRON obu równań po prawej oczywiście zapisując prawe strony obu równań.

Oto prawidłowo zapisany pierwszy etap rozwiązania:

x+y+x-y=5+15

Jak widać niewiadoma o symbolu (y) ma znak dodatni a druga ujemny.

Uklady równań

Układ równań

Układ równań ? koniunkcja pewnej liczby (być może nieskończonej[1]) równań.
Rozwiązaniem układu równań jest każde przyporządkowanie wartości (liczb w przypadku układu równań algebraicznych, funkcji w przypadku układu równań funkcyjnych itd.) niewiadomym, które spełniają każde z równań składowych.