Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ludzi epoki baroku bardzo fascynował upływ czasu i przemijalność ich żywota. Rzeczywistość nie jest stała, tylko zmienna, płynna, nic nie istnieje, ale wszystko się staje. Pięknem jest upływający czas, bieg dni, godzin, kruchość tego świata. Zachwycające jest nie to co wieczne, lecz to co krótkie, niespodziewane.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Eliza, córka Harpagona, rozprawia z Walerym (synem Anzelma) o ich wzajemnej miłości. W następnej rozmowie z bratem, Kleantem dowiaduje się o jego prawdziwym uczuciu do Marianny, córki Anzelma. Nieufny Harpagon podejrzewa swoje dzieci o spisek przeciwko jego majątkowi, zdradza także swoje plany dotyczące powtórnego małżeństwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
To jeden z wielu barokowych wierszy podejmujących motyw przemijania człowieka. Wiersz otwiera obraz nieba, które jest przecież wielkim zegarem natury. Ludzkie grzechy są wynikiem niewłaściwego wyboru. Zapominamy, że prawdziwe szczęście może nam zapewnić jedynie Bóg. Wedle Sępa, nie można kochać zarazem Stwórcy i stworzenia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Punkty potrzebne w pracy:
1) Określenie podmiotu lirycznego i przedmiotu jego rozważań.
2) Koncepcja ludzkiego życia: jego krótkość, marność, przemijalność rzeczy doczesnych, życie ludzkie dążeniem do śmierci, człowiek-przechodzień, motyw śmierci, umierania.
3) Środki stylistyczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Czy z utworów Moliera można wyprowadzić logiczną doktrynę moralną ? Tak, z pewnością. Jest to moralność zdecydowanie ziemska, niezależna od chrystianizmu, którego Molier nie rozumie. Dał tego dowody w „Świętoszku” usiłując zdefiniować prawdziwą pobożność. Molier twierdzi, że natura ludzka jest dobra i wszechpotężna.