Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
BIZNESPLAN


Streszczenie
Celem napisania tego biznes planu jest chęć otwarcia własnej działalności gospodarczej, a dokładnie firmy organizującej imprezy okolicznościowe, usług z zakresu cateringu oraz zaplecze hotelowe. Będziemy starać się przyciągnąć klientów bez względu na jego zamożność.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia.
Negocjacje nie są ani współpracą, ani walką. Jest to połączenie zdolności bycia asertywnym (umiejętność mówienia "nie") i nastawienie na współpracę (kooperacja). Ważną rolę odgrywa tu czynnik psychologiczny i osobowość negocjatorów, a więc ich kultura osobista, sposób mówienia, ubiór.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Biznesplan firmy JMŻ Electro

Wykonały:
 Justyna Iksińska
 Monika Igrekowska
 Żaneta Zetowska


Grójec dnia 8.maja. 2007
Spis treści:

1. Informacje o firmie
2. Opis działalności
3. Spis produktów
4.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Geneza i historia euro
W dniu 1 stycznia 1999 r. na obszarze 11 spośród 15 krajów Unii Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa. Jest ona ostatnim etapem integracji gospodarczej w Europie, zapoczątkowanej w 1950 r. przez byłego francuskiego premiera Roberta Schumana, który zaproponował połączenie europejskich zasobów węgla i stali.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Osoba starająca się o pracę, na etapie negocjacji płacowych staje przed dylematem: jaką kwotę podać, żeby była odpowiednia? Rozmowa z dr Grażyną Wąsowicz-Kiryło, adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o "tajnikach" trudnej sztuki negocjacji.
Jak osoba, która rozpoczyna swoją pierwszą pracę powinna przygotować się do rozmowy ze swoim potencjalnym pracodawcą na temat wynagrodzenia?

Przygotowania powinny obejmować kilka elementów.