Polska Piastów

Poczet Władców Polski - od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

Mieszko I (ok. 960 – 992)

Pierwszy historyczny władca o którym posiadamy wiarygodne informacje. Scalił 20 plemion Słowiańskich, by stworzyć jedne państwo z siedzibą w Wielkopolsce. Około 960 r. objął rządy, do terenów jego państwa zaliczano Mazowsze, Kujawy, Wielkopolskę i prawdopodobnie Pomorze Gdańskie.

Porównanie rządów pierwszych i ostanich Piastów

Praca w formie tabeli porównawczej w załączniku.

Porwanie papieża- wielka schizma

Porwanie papieża
Podstawą tego najdłuższego w dziejach Kościoła konfliktu był konflikt pomiędzy królem Francji, Filipem IV Pięknym a papieżem Bonifacym VIII (właściwie Benedetto Gaetani). Król za wszelką cenę dążył do podporządkowania sobie papiestwa, na co nie mógł wyrazić zgody ten drugi.

Polska Piastów

Polska Piastów - okres kształtowania się państwa Polskiego od ok. X wieku do ok. XII wieku n.e.

Legendarnym przodkiem dynastii Piastów miał być Piast - według relacji Galla Anonima ubogi oracz (przez Wincentego Kadłubka przekształcony w kołodzieja). Wedle ?gallowego? przekazu Piast miał być ojcem Siemowita, który odebrał władzę Popielidom.

Pojęcia - historia

Ważne Słowa

Umowa społeczna - łączy w sobie wiele różnych teorii filozoficznych, których tematem są umowy dorozumiane, przy pomocy których ludzie tworzą narody i utrzymują porządek społeczny Prezydent - najwyższy urząd w państwie będącym republiką. Konstytucja - akt prawny Burżuazja - mieszkańcy miast Rewolucja – przewrót Monarchia konstytucyjna - forma władzy w państwie, gdzie jej zakres, zarówno dotyczący monarchy (władcy) jak i organów przedstawicielskich ludu koalicja - sojusz państw w celu wspólnego prowadzenia wojny przeciwko innemu państwu lub grupie państw Jakobini - lewicowy klub polityczny działający w rewolucyjnej Francji.