Oświecenie

Klasycyzm we Francji.

POJĘCIE KLASYCYZMU
Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np. w gatunkach literackich - tragedia antyczna, zasada decorum)
PODŁOŻE FILOZOFICZNE

KARTEZJUSZ
Podbudową filozoficzną myślenia o sztuce były poglądy Kartezjusza.

Tezeusz na wyspie Krecie

Gdy Tezeusz przybył na moją wyspe Krete i stanął przed obliczem mego ojca Minosa,poczułam do niego miłość od pierwszego wejrzenia,chciwie
przyglądałam się jego pięknej i delikatnej twarzy ,byl młodym chłopcem miał delikatną cerę, białe ręce i długie włosy.Żal mi się zrobiło ,że
przybył na pewną śmierć z rąk Minotaura.

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia. Scharakteryzuj dokładniej jeden z nich.

Klasycyzm :

Główny prąd artystyczny Oświecenia.

Wyznacza poezji cele utylitarne, stawia przed nią zadania dydaktyczno-moralizatorskie, które wyrastają z przekonania o wielkiej roli słowa jako narzędzia oddziaływania na społeczeństwo. Literatura była w Polsce silnie powiązana z problematyką polityczną.

Tolerancja.

W 17 wieku ludzie często nie akceptowali wyznawcow innych religii niż chrzesciajnska. Przesladowali ich , zabijali , a każdy swój okrutny czyn tlumaczyli zasadami wiary . „Jeden jest tylko Bog ”- tak zostalo napisane w Ewangelii , ale jest tam tez stwierdzenie, często pomijane - „ Szanujcie innych ” Problem chowania się za parawanem wiary był poruszany przez owczenych tworcow literackich np.

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki literatury i kultury polskiego oświecenia. Określ ich europejskie źródła.

a) Klasycyzm – za budowę logiczną konwencji artystyczne klasycyzmu uważany jest Kartezjusz – Rene Descortes (Dekar) – „Rozprawa o metodzie”. Uznawał on rozum jako jedyne źródło wiedzy, „Cogito ergo sum” – Myślę, więc jestem. Klasyczna literatura starała się odkrywać ład i harmonię świata. Pisarze starali się wydobyć ogólne uniwersalne prawa mnogości zjawisk.