Historia

"Cesarski poker" - Napoleon kontra car Aleksander

Waldemara Łysiaka uważa się obecnie za największego polskiego napoleonistę, choć nie wszystkie jego utwory to utwory o Bonapartym. Jest to człowiek, który o cesarzu Francuzów wie nieomal wszystko. Odkrył wiele zagadek dotyczących doby Empire’u i oświetlił wiele ciemnych plam w życiorysie tej wielkiej postaci.

"Chłopi" Reymonta.

Glownym bohaterem powiesci Wladyslawa Stanislawa Reymonta pt. ‘chłopi’ była społeczność wsi Lipce. Zycie tych ludzi toczyło się między dwoma biegunami – solidarnością z gromadą, a potrzebą wyrażania indywidualności niektórych bohaterów, swoistym buntem wobec reguł panujących w tym zamkniętym środowisku.

"Dwa ciała króla"

Jerzy Topolski żył w latach 1928- 1998. Był profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej i Metodologii, a także członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Inne zaszczytne i ważne funkcje jakie piastował możnaby jeszcze mnożyć. Dość powiedzieć, że dał w Polsce początek własnej szkole w dziedzinie metodologii historii.

"Europa u schyłku średniowiecza"

XVw jest zaliczany jako koniec epoki średniowiecza. W krajach zachodniej Europy zachwiała się struktura społeczeństwa oparta na systemie lennym. Przyczyniło się do tego wiele zdarzeń, m.in. epidemia dżumy nazywana „czarną śmiercią”, która przeszła przez Europę w połowie XIVw. Zmarło wtedy bardzo dużo ludzi.

"Fall Weiss" – Atak Niemiec Na Polskę - Wrzesień 1939r W Pigułce

a) armia polska – ok. 1 mln żołnierzy, główną siłą armii piechota,
·SGO „Narew” – gen. Czesław Młot – Fijałkowski
·Armia „Modlin” – gen Emil Krukowicz – Przedźmirski
·Armia „Pomorze” – gen Władysław Bortnowski
·Armia „Poznań” – gen Tadeusz Kutrzeba
·Armia „Łódź” – gen Juliusz Rómel
·Armia „Kraków” – gen Antoni Szylling
·Armia „Karpaty” - gen Kazimierz Fabrycy
·Armia „Prusy” (odwód) – gen Stefan Dąb-Biernacki
Wodzem naczelnym był marszałek Edward Rydz-Śmigły.